8martçağrı2

 

 

Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik her türlü şiddetin sadece “canilik” olmadığını ataerkinin olağan sonucu olduğunu biliyoruz. AKP iktidarı en çok kadın emeğini sömürüyor, eğitimin muhafazakarlaştırılmasıyla kız çocuklarını hedef alıyor ve kimliğimizi yok etmeye çalışıyor. Ortadoğu’da ve tüm dünyada “erkek” savaşları en çok kadınları mağdur ediyor. Gelin 8 Mart’ta erkek-devlet şiddetine karşı direnelim.

 

Saat 12:00’de Kadıköy’de Haydarpaşa Numune Hastanesi, Saat 19:00’da Taksim’de Fransız Kültür Merkezi önündeyiz.