ispanya

İnceleme ve Araştırma Defterleri
Türkçeye Çeviren Masis Kürkçügil
Ekim 1996, 112 sayfa

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Kronoloji
Giriş
1. Önceller
2. Temmuz-Ekim 1936: Cumhuriyetçi İktidarın yeniden Kuruluşu
3. Ekim 1936/Bahar 1937: İspanya Cumhuriyetinde Ulusal Hükümetlerin Görevi
4. İlkbahar 1937: Yenilgi.

Ekler:
1. Gelişmekte Olan Devrimde İspanyol Proletaryası/Andre Nin
2. POUM Programı’ndan Seçmeler
3. David Rousset’in Tanıklığı