grev_disk

 

Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlü 15 bin işçi 29 Ocak Perşembe günü greve çıkıyor. İşveren örgütü MESS’in grevi engellemek için başvurduğu oylama yöntemi, bütün fabrikalarda işçilerin sandıkta da grev demesiyle boşa düşmüş oldu. Günlerdir fabrikalarda coşkulu eylemlere imza atan metal işçileri, MESS’in dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini açıkladılar. Birleşik Metal-İş’in açıklaması şöyle:

Bu işyerlerinde 15 bini sendika üyesi 20 binin üzerinde çalışan bulunuyor.

Bu fabrikalar arasında uluslararası ve yerli tekeller var.

Bu fabrikalar ekonominin belkemiğini oluşturuyorlar.

İhracat rekorları kıran, karlarını katlayanlar bu fabrikalar.

Diğer taraftan bu fabrikalarda insanlar çalışıyor.

Bu fabrikalarda çalışan işçiler insanca yaşamak ve çalışmak istiyorlar.

Çünkü bu işçiler ağır çalışma koşulları ve uzun çalışma süreleri nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Canlarını vererek, kanlarını dökerek çalışıyorlar.

Bu fabrikalarda çalışan işçilerin karşılığı ödenmeyen emekleri, sermayenin karlarının, devletin vergilerinin kaynağını oluşturuyor.

Onlar büyüyüp zenginleşirken, işçiler sürekli yoksullaşıyor.

Metal işkolunda çalışan bir işçinin aylık en düşük çıplak ücreti net 866 liradır. MESS bu işçilere net 100 lira artış öneriyor. Bu işçiler işkolunun yüzde 60’ını oluşturuyor.

MESS, ucuz işçilik sisteminin kalıcılaştırmak, işçilerin en önemli hak arama aracı olan toplu sözleşmelerini etkisiz kılmak için düşük ücret artışlarına ek olarak 3 yıllık sözleşme öneriyor.

Refah payı adı altında 3 yıllık sözleşmeyi kabul ettirmek için ayakbastı parası verdiklerini söylüyor.

MESS, aynı işi yapan işçiler arasındaki ücret farklarının kapanmasını istemiyor. Çünkü işçilerin birliğini istemiyor.

MESS metal işçilerinin kendi ücret zamlarını örgütsüz, sendikasız kesimlerin ücret zamlarıyla kıyaslayıp halinize şükredin demeye getiriyor.

Metal işçileri MESS’in zam tekliflerini işyerlerinin karları ile cirolar ile kıyaslayacak bilince sahip!

Metal işçisi ücret maliyetlerinin toplam maliyetler içinde çok küçük bir orana denk geldiğini biliyor!

O nedenle dayatmaları kabul etmiyor!

O nedenle toplu sözleşme taslağının arkasında durmaya devam ediyor!

O nedenle greve çıkıyor!

Diğer sendika üyelerin sözleşmeden memnun oldukları iddia eden MESS’e bir kez daha sesleniyoruz.

Hiçbir detayı hakkında bilgi sahibi olmadıkları, imzalanması konusunda görüşlerini sormadıkları metal işçilerine bir fırsat verin. Sözleşmenin bu koşullarda bitmesini istiyorlar mı istemiyorlar mı sandıkta görüşlerini ortaya koysunlar!

Onların çoğunluğu sözleşmeden memnun ise biz de o sözleşmeyi imzalayacağız!

MESS üyesi işverenlere de sesleniyoruz:

Üyesi olduğunuz kuruluş, sizi greve sürüklüyor!

Metal işçilerinin gerçek temsilcisi olan Birleşik Metal İş’in sorunları tespit eden ve makul çözüm yolları öneren teklifinin hiç dikkate almadan, onbinlerce işçiyi ve ailesinin yok sayarak işbirlikçisine imzalattığını bize de imzalatacağını zannediyor.

O süreç tamamlandı! Artık geri dönüş yok!

Önce 29 Ocak’ta sonra 19 Şubat’ta grevdeyiz.

Biz taslağımız çerçevesinde, yani iyileştirme, iki yıllık sözleşme ve gerçek refah payları konusunda bize gösterilen yaklaşımları görüşürüz. MESS üyelerini bu konuda serbest bırakmayacağına göre geriye kalan tek seçenek MESS’i devre dışına çıkarmaktır.

Grev kararı üyelerimizle birlikte alınmış bir karardır ve kimse başka bir amaçla hareket etmiyor! Birleşik Metal İş, üyelerinin onay vereceği bir toplu sözleşme imzalamanın mücadelesini örüyor, metal işçilerinin de ekmeklerini büyütmekten başkaca bir amaçları yok!

Yılmayacağız, teslim olmayacağız!

İşbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzenini yıkacağız!

Biz haklıyız ve haklı olduğumuz için kazanacağız!

Haklıyız, çünkü emeğimizin karşılığını istiyoruz!

Haklıyız çünkü sömürülüyoruz!

Haklıyız çünkü çocuklarımızın geleceği için yaşıyoruz.

Siz değerli dostlarımızı grev alanlarında aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız…
 
 
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu