Köstebek Üniversite – Bu yazının yazıldığı sıralarda Avusturya’da öğrenciler harçların tekrar yürürlüğe konmasına karşı birçok büyük üniversitede isyana kalkışmış durumdalar. Viyana Üniversitesi’nin işgali ile başlayan hareket ülke çapında birçok diğer üniversiteye de sıçramış durumda. Her ne kadar harçlara karşı başlamış bir hareket olarak görünse de öğrencilerin taleplerine ve tartışmalarına baktığımızda genel olarak üniversitelerin neoliberal program altında yaşadığı dönüşümlere değinilmekte. Bunlardan biri de Bologna Süreci ile hızlanan ve sistematik bir şekilde uygulanmaya çalışılan üniversitedeki bilgi üretiminin sermaye ya da iş dünyası için yeniden yapılandırılmasıdır. Üniversitenin iş dünyasının değil de bilimsel ve toplumsal ihtiyaçların merkezi olması hareketin en önemli taleplerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Elbette Bologna Sürecine karşı öğrenci hareketi Viyana’da ortaya çıkmış, yeni bir vaka değil. Özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yıllardır öğrenci hareketinin yükseldiği temel meselelerden biri olarak görebiliriz Bologna sürecini. Türkiye’de zaten cılız olan öğrenci hareketi ise bu süreci henüz detaylı bir tartışma maddesi dahi yapmamıştır ya da gündemine getirmemiştir. Her ne kadar öğrenci hareketine dair söz söyleme niyetinde olan her örgüt ya da her aktör tarafından neoliberalizmin üniversiteleri de teğet geçmediği söylense de Türkiye’nin de dahil olduğu Bologna Sürecinin gündeme alınmaması ancak bir talihsizlik olarak değerlendirilebilir. Peki Bologna Süreci nedir ne yapılmaya çalışılmaktadır? Adeta bir “yapısal uyum programı” gibi işleyen Bologna Süreci tam da üniversitelerin neoliberal hegemonik strateji alanına dahil edilmesidir diye özetlersek hiç de yanlış bir laf etmiş olmayız.