sdk

Alain Krivine –

Becaye yakınlarındaki, yaklaşık 30 bin nüfusa sahip olan Barbacha belediyesi, Cezayir’de Sosyalist İşçi Partisi (PST) tarafından idare edilen tek belediye; belediye başkanı da yoldaşımız Sadık Akrur. Kasım 2012’deki belediye seçimleri sırasında Becaye Valisi, PST’nin liste çıkartmasını yasaklamak istemiş ama neticede bundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Söz konusu liste, oyların yüzde otuzundan fazlasını alıp ilk sıraya yerleşti ama diğer üç listenin Belediye Meclisi üyelerinin ilkesiz işbirliği karşısında belediyeyi kaybetti.

 

Birbirlerine muhalefet ediyor olmaları gereken FLN (Ulusal Kurtuluş Cephesi), RCD (Kültür ve Demokrasi Birliği Partisi) ve FFS (Sosyalist Güçler Cephesi), PST’nin altı seçilmiş üyesine karşı sekiz kişilik alışılmadık bir koalisyon oluşturdu. Bu durum karşısında halk seçimlerin yenilenmesini dayatmak ve Sadık’ın tekrar göreve gelmesini sağlamak için hemen harekete geçti. Dört aydan beri, partilerinden seçilmiş kişilerle ihtilaf halinde olan FFS ve RCD militanları da dahil olmak üzere, yüzlerce kişi belediye hizmetlerini bloke ederek ve seçilmiş kuklaların en ufak toplantısına bile engel olarak, gece gündüz eylem halinde.

Belediyenin kutlama salonunda toplanan ve belediyeye bağlı yirmi kadar köyün delegeleriyle daimi genel kurul biçiminde örgütlenen halk, çeşitli belediye işlerini (çöplerin toplanması, okullara yakıt dağıtılması, temizlik, vs.) gerçekleştirmek için bir tür özyönetim uygulamakta. Cezayir ulusal basınında çıkan pek çok haberde de belirtildiği üzere, hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeyen halk,  Barbacha’nın yanısıra kırk kilometre kadar uzakta bulunan vilayet merkezi Becaye’de de eylemlere hız kazandırmış durumda.

Demokratik eylem

24 Mart Pazar günü, mevcut durum açısından önemli bir değişim yaşandı. Vali, Becaye vilayet merkezini bloke eden 2000 gösterici karşısında, polisin toplumsal olaylara müdahale birimini harekete geçirdi ve polis halka görülmemiş bir şiddet uygulayarak pek çok insanı yaraladı, bir gencin bacakları kırıldı. Aralarında Sadık Akrur’un da bulunduğu yirmi altı kişi tutuklandı. Aldığı darbeler nedeniyle başı sargılar içinde olan Akrur, kendisini bekleyen yüzlerce kişinin alkışları arasında, 24 saat sonunda serbest bırakıldı.

Kabili Bölgesi’nde ve tüm ülkede, dikkate değer bir coşku söz konusu. Hükümet işsizlerin eylemleri karşısında ülkenin güneyinde polisi harekete geçirmiş olsa da, haber giderek yayılmakta ve eylemler gücünden hiçbir şey kaybetmemekte. 31 Mart Pazar günü, Barbacha’da oturan yüzlerce kişi, içlerinden altısının davalık olduğu Becaye adliyesi önünde, adli takibin iptali talebiyle yine eylemdeydi. Önümüzdeki günlerde de Belediye Meclisi’nin feshi ve seçimlerin yenilenmesi için ulusal düzeyde girişimler yapılacağı ilan edilmekte.

“Vali kanun, bense halkım” diyen yoldaşımız Sadık Akrur, (su dağıtımındaki sorunları çözmek, belediye kliniğinde bir acil servis kurmak, ortak ekipmanların inşasını başlatmak gibi) toplumsal hizmetler açısından Cezayir’de birinci sırada bulunan bir belediyeyi yönetmeyi başardı. Kesintisiz dört aydır devam eden eylemler ve toplantı yapmaktan bile aciz seçilmiş kuklalardan müteşekkil, bloke olmuş bir belediye: sınırlı bir çerçevede olsa bile, toplumsal hizmetlerle halk hareketi arasında bağ kurabilen bir partinin ve antikapitalist seçilmişlerin neler yapabileceğine dair güzel bir örnek.

3 Nisan 2013

NPA’nın haftalık dergisi Tout est à nous!’nun 189. sayısında yayınlanmıştır.