2011 yılına, Kuzey Afrika ve Arap dünyasında kendi kaderini tayin ve katılımcı demokrasi için mücadeleyi desteklerken, kalbimizde ve aklımızda umut ve devrim varken girdik. Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Libya, Fas, Tunus ve Suriye halkları, kadın ve erkeklerin kitlesel isyanının hükümet ve diktatörlükleri devirebilecek kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kadınların sesi ve eylemi halkın iktidarını inşa etmek için hayati önem taşır, ve biz Dünya Kadınlar Günü’nde kadın kardeşlerimize ülkelerinin geçiş dönemine etkin katılımlarını garantilemek adına beraber mücadele etmeye söz veriyoruz.

3. Uluslararası Eylem’in başlamasından bu yana geçen bir yılın sonunda bizler – Dünya Kadın Yürüyüşü’nün feminist ve aktivistleri – yürümeye, direnmeye ve alternatifler inşa etmeye devam ediyoruz. Kadın olarak maruz kaldığımız baskı ve ayrımcılıktan hepimiz kurtulana kadar ortak örgütlülüğe bağlılığımızı tazeleyeceğiz. Kalıcı taban hareketimizi dünyanın her yerinde güçlendirmeye, pekiştirmeye ve yaygınlaştırmaya kararlıyız.

Hayatımızın, vücudumuzun, cinselliğimizin, ve hayat alanımızın bağımsızlığı için verdiğimiz mücadele içerisinde, eylem alanlarımız arasındaki (kadına yönelik şiddet, barış ve demilitarizasyon, ortak fayda ve kamusal hizmetler, kadın emeği) bağları analiz etmek, bu bağları kurmak ve güçlendirmek gerekliliği ile sınanmaya devam ediyoruz. 3. Uluslararası Eylem’imizin bir parçası olarak gerçekleştirdiğimiz eylemler bu bağları daha da belirgin ve görünür kıldı: çatışmaları alevlendiren (Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kolombiya’da olduğu gibi) çokuluslu şirketlerin ekonomik çıkarları ve hükümetlerin jeopolitik çıkarları; bu çatışmalarda kadına yönelik şiddetin sistemetik bir silah olarak kullanılması; kadının üretici ve yeniden üretici emeğinin ve çevrenin sömürülerek erkek egemenliğinin ve ırkçılığın kuvvetlendirilmesi ve kapitalizmin kendi sistemsel krizlerine karşı korunması; kamusal hizmetlerin ve doğal kaynakların özelleştirilmesi, ve servet ve karlılığı arttırmak için ‘yeşil kapitalizm’in teşvik edilmesi.

Eylem Alanlarımız arasındaki bağlara anlamını veren değişik ülkelerde süren somut, yerel, ulusal ve bölgesel eylemlerdir. Ülkelerimizdeki yabancı askeri üslerin önünde gösteri yaparken, ya da hükümetlerimizin askeri harcamalarını azaltması için doğrudan eylem yoluyla baskı uygularken, cemaatlerimizin ve toplumlarımızın militarizasyonuna karşı ‘yeter artık!’ diyoruz. Elçiliklerin önünde eylem yaparken diğer ülkelerde hapse atılan, işkence gören, tecavüze ve tacize uğrayan kız karleşlerimizle olan uluslararası dayanışmamız harekete dönüşüyor. Sokaklarda sesimiz güçlü oldukça, görünür olduğumuz sürece ve inatçı olduğumuz sürece kadının ‘doğal’ alanının ev ve aile olduğu erkek egemen düzene meydan okumuş oluyoruz.

Eşit işe eşit ücret ve işçi hakları talep ettiğimizde globalleşmiş kapitalist sistem tarafından sömürülen tüm kadın kardeşlerimizin adil çalışma koşulları için mücadele ediyoruz. İklim değişikliğine karşı sahte çözümlere (karbon piyasası, bitkisel yakıtlar, REDD vs.) karşı direndiğimizde büyük sermaye kirletmeye ve yıkmaya devam ederken halklarımızın ve gezegenimizin yok edilişini kabul etmeyeceğimizi gösteriyoruz. Merkez büroları Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde konuşlanmış çokuluslu maden şirketlerine karşı eyleme geçtiğimizde çevrenin ve ekonomisi metal ve minerallerin ihracına dayanan ülkelerin halklarının sömürülmesini kabul etmeyi reddediyoruz.

Halklar kapalı bölgeler içinde kontrol edilirken veya atalarının topraklarından kaçmaya zorlanırken serbest piyasanın hakim olduğu global dünyada erkek egemen ve kapitalist sistemler sınırlardan muaf. Topraklarının ve doğal kaynaklarının sömürge olmaktan çıkıp kendi kontrollerine geçmesi için; halklarının sömürülmesine bir son vermek için; barış için; çatışma ve militarizayona karşı mücadele eden, Batı Sahra’daki, Filistin’deki, Arap dünyası ve Ortadoğu’daki, Fildişi Sahili’ndeki, Honduras’taki, Kürdistan’daki kadın ve erkek kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz.

Kurşunlarla, bombalarla ve saldırganlıkla sesimizi kesemezsiniz! 8 Mart kadınların mücadelesinde tarihi bir gündür ve feminist takvimlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve bir kez daha  sokaklarda ve eylemde olacağız, 2011’de gelecek zaferlerin kehaneti ve kutlaması adına!

Hepimiz Özgürleşene dek Kadınlar Yürüyor!

 

www.internationalviewpoint.org sitesinden Sosyalist Demokrasi için Yeniyol tarafından çevrilmiştir