Biz, dünya kadınları, bizlere yöneltilen fiziksel, ekonomik, sözlü veya manevi şiddetten bıkmış durumdayız. Bundan böyle bunu pasif bir biçimde hoş görmeyeceğiz. Hükümetlerin kadın düşmanı söylem kullanmayı bırakmalarını ve güvenliği, kürtaj dahil her türlü tıbbi bakıma ücretsiz erişimi, gün geçtikçe artarak yaşamaya başladığımız tecavüz, aile içi şiddet ve her türlü cinsiyet temelli suçlarda faillere uygulanacak ağır hukuki cezaların tesis edilmesini ve etkin sekülerleşmeyi zorlayıcı tedbirler almasını talep ediyoruz.
 
Biyolojik koşullarımız bir yana, bizler her şeyden önce insanız  ve dahası yıl artık 2017.
 
Yurttaşlık bilincinde olan kadınlar olarak, dünyanın bir kriz evresinden geçtiğini biliyoruz, ancak bunun kurbanı olmayı kabul etmiyoruz.
 
Ülkelerimizdeki yönetici güçler, anlayın:  dünyanın sorunlarını doğrudan, barışçıl yollarla, bize zarar vermeden ele alın.
 
Biz, dünya kadınları, bizlere karşı şiddeti durdurmak için etkili tedbirleri acilen ve derhal almazsanız, dayanışma ve birlik içinde tüm dünya çapında greve gideceğiz.
 
Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar olarak kalıcı ve nihai gücün bizde olduğunu biliyoruz.
 
Dünyada yaşam devam ettikçe kararlılığımız sürecektir. Bunu unutmayın!

 

Uluslararası Kadın Grevi

 

Arjantin, Şili, Ekvator, Almanya, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, İtalya, Meksika, Peru, Polonya, Rusya, Salvador, İskoçya, Güney Kore İsveç, Türkiye ve daha sıradaki pek çok ülke…

 

Dayanışma en büyük silahımız!