ekimdersleri

Yeniyol Broşür Dizisi 8
Türkçeye Çeviren Erdal Tan
1993 64 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Ekim’i İncelemek Gerek
Proletarya ve Köylülüğün Demokratik Diktatörlüğü
Şubat ve Ekim
Savaş ve Ulusal Savunmacılık
Nisan Konferansı
Temmuz Günleri ve Kornilof Ayaklanması
Demokratik Konferans
Ekim Devrimi Etrafında
Ekim ve Sovyet Yasallığı
Proletarya Devriminde Sovyetler ve Parti

Troçki 1923 Alman Devrimi vesilesi ile Ekim 1917 Devrimine dönerek, güçler ilişkisi, partinin, önderliğin, sovyetlerin rolü, devrimin niteliği gibi konuları ele alıyor.