ekim1917

İnceleme ve Araştırma Defterleri
Türkçeye Çeviren Oktay Emre
Mart 1997, 156 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Giriş: 1917 Devriminin Aşamaları/François Vercammen
1. Ekim 1917; Darbe mi Sosyal Devrim mi?
2. Uluslararası Önemlilik
3. Ulusal Mahiyet
4. Politik Önemlilik
5. Bolşevik Yöneliş; Eleştiriel Bir Çözümleme
6. Lenin’in Örgüt Anlayışı
7. Stratejik Boyut,
8. Sonuç Yerine