azgelismis

Türkçeye Çeviren Necdet Saraç
İkinci Baskı Ekim 1995, 106 Sayfa

İÇİNDEKİLER
1. A. Gunder Frank: Kriz İktisadı ve İktisadın Krizi
2. Ernest Mandel: Yarı-Sömürge Ülkeler ve Yarı Sanayileşmiş Egemenlik Altındaki Ülkeler
3. Ernest Mandel: Ağırlaşan Mali Krize Eşlik Eden Canlanma