ErnestMandelinMarksizmi

 

Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar
Şubat 1998, 288 sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Ernest Mandel’in Marksizmi.
Gilbert Achcar: Ernest Mandel, Bir Entelektüel Portre
Robin Blackburn: Ernset Mandel ve Toplumsallaşmaya Giden Yol
Michael Löwy: Ernest Mandel ve Devrimci Hümanizm
J.Abarracin ve P.Montes: Geç Kapitalizm, Mandel’in Çağdaş Kapitalizm Yorumu
Fransisco Louça: Ernest Mandel ve Tarihin Nabzı
Charles Post: Ernest Mandel ve Marksçı Bürokrasi Kuramı
Catherine Samary: Mandel’in Sosyalizme Geçiş Üzerine Görüşleri
Norman Geras: Holocoust’tan Önce Marksistler: Troçki, Deutscher, Mandel

2. Mandel’in İlk Kez Yayınlanan İki Makalesi ve Bir Bibliyografya.
Ernest Mandel: Nazi Soykırımının Maddi, Toplumsal ve İdeolojik Önkoşulları
Ernest Mandel: Niçin Bir Marksizm
Ernest Mandel’in İngilizce Yayınlanmış Kitapları: Bir Bibliyografya.