IV. Enternasyonal Bürosunun Açıklaması

 

Yedi aydan beri Fas’ın kuzeyindeki Rif bölgesinde halkın muhalefet hareketi durmaksızın büyüyor ve geçtiğimiz 18 Mayıs günü El Huseyma’da on binlerce kişilik bir gösteriyle zirvesine ulaştı. Bu hareketin kökleri 20 Şubat 2011’de bölgede ortaya çıkan ve Mağrip ülkeleri ile Orta Doğu’daki ayaklanma dinamiğini Fas’a uzandıran halk seferberliğine dayanmaktadır. Ekim 2016’ta genç balıkçı Muhsin Fikri El Huseyma’da bir çöp kamyonunun presinde ezildiğinde hareket tekrar patlak vermişti.
 
Yerel komitelerde örgütlenen Rif halkı bu ölümden ve 20 Şubat 2011’de bir banka şubesinde beş Riflinin ölümünden sorumlu olanların yargılanmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra El Huseyma bölgesindeki militarizasyonun durdurulmasını, küçük köylülere dönük tacizlerin ve davaların son bulmasını istiyor ve bölge nüfusunun yokluğunu çektiği altyapıya ve eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin başka toplumsal taleplerin de taşıyıcılığını yapıyor. Tüm bunlar Fas devletinin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikaların iflasının açık bir göstergesi. Devletin devasa kamu borcunu ödeme hedefi uğruna yaşanan bu iflas üretim dokusunun tahribatı, deniz ve orman kaynaklarının yağmalanışı, temel kamu hizmetlerinin zayıflığı ve gençler için iş imkanlarının yokluğu gibi sorunlarla kendini gösteriyor.
 
Uluslararası mali ve ticari kuruluşlar ile emperyalist güçlerin hükümetleri tarafından dikte edilen, yabancı ve yerli büyük sermayenin lehine olan bu neoliberal politikalar, hiçbir demokratik yönü olmayan yozlaşmış Faslı kurumlar tarafından uygulanmaktadır. Monarşi sisteminin bilumum hükümet, güvenlik ve medya organları Rif halkının sesini kısmaya gayret ediyor. Benzer marjinalleşme, yoksullaşma ve haysiyetin ayaklar altına alınması koşullarında yaşayan başka bölge ve kentlere örnek olmaması için muhalefet hareketini kriminalleştirmeye ve inandırıcılığını kırmaya çalışıyor.
 
Rif halkını, taban örgütlenmelerini, yaratıcılık ve kararlılıklarını ve Fas’ta bu mücadeleyi destekleyen tüm güçleri selamlıyoruz.
 
Fas devletinin baskı ve dezenformasyon politikasını kınıyoruz.
 
Toplumsal, demokratik ve kültürel yaşam koşullarında kayda değer iyileşmeler elde etmesini sağlayacak biçimde bu hareketin taleplerinin kabul edilmesi için uluslararası dayanışmanın genişletilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bunlar, Fas’ta ve civar ülkelerde siyasal zorbalıktan ve kapitalist sömürüden kurtulma yollarını arayan tüm halk tabakalarının talepleri.
 
Rif halk hareketine zafer!
 
Yaşasın özgürlük, haysiyet ve toplumsal adalet mücadelesi!

 

29 Mayıs 2017