fkm
Türkçeye Çeviren Orhan Koçak-Orhan Dilber
Üçüncü Baskı Mayıs 1998, 526 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Giriş: Ernest Mandel
1. Alarm Zilleri Çalıyor
2. Birleşik Cephe’nin Açıklanması
3. Bonapartizmin Yapısı
4. Karar Veriliyor
5. Dersler Gözden geçiriliyor
6. Yeni Bir Enternasyonal için
7. Daha Sonraki Gelişmeler

“Troçki Türkiye’deki bir adada yalnız yaşarken, uzaktan uzağa, Almanya’da Nazizmin doğuşu üzerine bir dizi yazı yazdı. Politik bir konjonktür üzerinde yapılan somut bir inceleme olan bu metinler tarihi madenciliğin tarihinde eşsiz bir değer taşır. Bu alanda lenin bile hiç bir zaman bu derinlikte ve karmaşıklıkta bir eser vermedi. Troçki’nin Alman Faşizmine ilişkin yazıları, gerçekte, bir yirminci yüzyıl kapitalist devletin ve Nazi diktatörlüğünün kuruluşunun ilk gerçek marksist analizidir. Troçki’nin Alman işçi sınıfını ve onu tehdit eden ölüm tehlikesine karşı silahlandırmayı amaçlayan bu uyarısındaki enternasyonalist tutum hayatı boyunca değişmedi. Troçki’nin başarısının ölçüsünü kavramak bile kolay değildir”
-Perry Anderson-