iktidarolmadan

İnceleme ve Araştırma Defterleri
Türkçeye Çeviren Mutlucan Şahan-Erkan Ünal
Kasım 2006, 124 sayfa

İÇİNDEKİLER
D.Bensaid: İktidarı Almadan Devrim mi?
J.Holloway: “Sür Sabanını Ölülerin Mekikleri Üzerinden”, D.Bensaid: Çığlıklar ve Tükürükler
P.Hearse: İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek
John Holloway: İktidar ve Devrim,
H. Wainwright: İktidarı Dönüştürerek Dünyayı Değiştirmek, A.Callinicos-J.Holloway: İktidarı Ele Geçirmeden Dünyayı Değiştirebilir miyiz?
P.Hearse: Dünyayı Değiştirmek için İktidarı Alın,
M.Löwy: Günümüzde Devrimin Anlamı