ip

Bürokrasinin Marksist Bir Kuramı
Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar
Mart 1994, 328 Sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Bürokrasi ve Meta Üretimi
2. Örgüt ve İktidarın Gasbı
3. İkamecilik ve Realpolitik: İşçi Bürokrasilerinin Siyaset Bilimi
4. İdare ve Kar Realizasyonu: Burjuva Bürokrasilerin Büyümesi
5. Özyönetim, Bolluk ve Bürokrasinin sönümlenmesi