dalgalar

Türkçeye Çeviren Doğan Işık
İkinci Baskı Mayıs 1991, 112 Sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Uzun Dalgalar: Ampirik Kanıtlar ve Uzun Dalgaların Ortalama Kar Oranındaki Dalgalanmalarla Açıklanışı
2. Uzun Dalgalar, Teknolojik Devrimler ve Sınıf Mücadelesi
3. Uzun Dalgalar, Enflasyon ve Savaş Sonrasındaki “Boom”un Sonu
4. Özgül Tarihsel Dönemler Olarak Uzun Dalgalar