carklar

Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar
Ekim 1997, 126 sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Değer ve Sömürü
2. Sermaye Birikimi
3. İktisadi Dalgalanmalar
4. Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi
5. Sosyalist Almaşık: Bir Tartışmanın Öğeleri

Elinizdeki bu küçük çalışmanın amacı, aşağı yukarı kitap bölümlerinin düzenlenişine karşılık düşen şu beş anahtar sorudan kalkarak, Marxis iktisat kuramanıa bir giriş önermektir;

Malların değeri ve kar neden ileri gelir?
Kapitalist ekonomi kendini nasıl yeniden üretir?
İktisadi krizler niçin gerçekleşir?
Uluslararası kapitalist ekonomi nasıl işler?
Sosyalist bir ekonomi nasıl işleyebilir?

Bu sorular farklı kuramsal düzeylerde yer aldıklarından, kitap bölümlerinin havası az çok soyuttur. Bunlara getirilen yanıtlar da dondurulmuş yanıtlar değildir: burada sentetik biçimde sunulmuş olup Marxist geleneği bir baştan diğğerine kateden tartışmaların izlerini taşırlar ve amaçladıkları güncelliştirilmiş bir giriş teklifinden ibarettir.