Köstebek – Ekonomik kriz, yoksulluğu daha da derinleştirirken, ekolojik krizle birleşiyor, militarizmi körüklüyor, toplumların muhafazakarlaşması sürecini hızlandırıyor ve Güney’i yok oluşa mahkum ediyor. “Ya büyü ya da öl” şiarına dayalı kapitalizmin kendisini yeniden üretemediği ama yerine yenisinin geçemediği bu dönemde, tüm kısmi toplumsal mücadelelerin, yoksulların, işçilerin, işsizlerin, kadınların, yerlilerin, Güney halklarının, kentsel dönüşümden etkilenenlerin, dışlanmışların kapitalizmi alt etmek için bir arada mücadele etmesi gerekiyor. Bu mücadelenin üzerinde yükseleceği kapitalizmi aşan ortak talepler manzumesi de, reformlara değil, kapitalizmden acil çıkışa işaret etmeli. Fabrikalarda, işyerlerinde ve mahallelerde bu ortak taleplerin yerine getirilmesini denetleyen; üyeleri seçenlerin isteklerine göre geri çağırılabilen, demokratik olarak seçilmiş bir komiteler ağı üzerinden bir işçi hükümetinin kurulmasını hedeflemelidir.

Kapitalizmden çıkış için 10 acil talep:

1.    İşten çıkarmalar, ücretlerin düşürülmesi, esnek ve taşeron çalıştırma sistemleri yasaklanmalı; sözleşmeli işçiler asli kadrolara geçirilmeli, çalışma saatleri ücretler düşürülmeden haftalık 35 saatin altına düşürülmeli ve tam istihdam sağlanmalıdır.
2.    Emeğin kiralanması ve örgütlenmesi üzerinde işçi denetimi sağlanmalı; kapatılmış ve çalışanları işten çıkartılmış tüm şirketlerin mülksüzleştirilerek ve işçi kontrolü altında masrafları devlete ait olarak yönetilmelidir;
3.    Asgari ücret, insanca yaşanabilir bir ücret olarak belirlenmeli, çalışmayanlar için de devlet tarafından ödenmelidir.
4.    Sağlık, eğitim ve toplu ulaşım hizmetleri istisnasız herkes için ücretsiz olmalıdır; temiz, ücretsiz, alternatif enerji kaynaklarının kullanımına hızla geçilmeli, suyun özelleştirilmesi durdurulmalıdır.
5.    Banka kurtarma operasyonları durdurulmalı, kamu kaynaklarından özel şirketlere yapılan parasal yardımlar kesilmeli ya da tahsisat alan tüm şirketler kamulaştırılmalıdır;
6.    Ayrım yapmaksızın bütün kadınlara, demokratik bir şekilde belirlenmiş ihtiyaçlara göre ücret verilmelidir;
7.    Kredi kartı ve tüketici kredisi borçları iptal edilmelidir; Üçüncü Dünya’nın ulusötesi kuruluşlara olan bütün borçları silinmelidir.
8.    Çiftçilerin kredi borçları faizleriyle birlikte silinmeli, tarımsal üretimi ekolojik tarzlarda geliştirecek desteklemeler sağlanmalı, gıda fiyatları kontrol altına alınmalı ve devlet gıda güvenliğinden sorumlu olmalıdır;
9.    Devletin ve özel kişilerin elindeki konut stoku evsizlerin ve kiracıların hizmetine ücretsiz olarak sunulmalıdır;
10.    Kürt Sorununda savaş ve şiddet politikaları terk edilmeli ve demokratik çözüm getirilerek savaşa harcanan kaynaklar kamu yararı için kullanılmalıdır.