kuresel

İnceleme ve Araştırma Defterleri
Türkçeye Çeviren Emrah Dinç
Ekim 2001, 176 sayfa

İÇİNDEKİLER
Giriş,
1. Küreselleşme: Yeni Olan ne?
2. Küreselleşme: Teknolojik Değişimin Bir Ürünü mü?
3. Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları
4. Durgunluk ve Yeniden Yapılanma: Yeni bir Genişlemeye Doğru mu?
5. Ateş Altındaki Küreselleşme?
Kaynakça