leninistorgut

Yeniyol Broşür Dizisi 9
Türkçeye Çeviren Oktay Emre
İkinci Baskı 1995, 76 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Leninist Örgüt Teorisi: Günümüzde Geçerliliği Burjuva İdeolojisi ve Poleter Sınıf Bilinci
Proleter Sınıf Mücadelesi ve Poleter Sınıf Bilinci
Devrimci Öncü ve Kendiliğinden Kitle Eylemi
Örgüt, Bürokrasi ve Devrimci Eylem
Örgüt Teorisi, Devrimci Program, Devrimci Pratik
Örgüt Teorisi, Demokratik merkeziyetçilik ve Sovyet Demokrasisi Ekonomizmi Bürokratizm ve Kendiliğindenciliğin Sosyolojisi Bilimsel Aydınlar, Toplumsal Bilim ve Proleter Sınıf Bilinci
Tarihi Pedagoji ve Sınıf Bilincinin İlerletilmesi.