marxıniktisadi

Türkçeye Çeviren D. Işık
İkinci Baskı Ekim 1993, 190 Sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Özel Mülkiyetin Eleştirisinden Kapitalizmin Eleştirisine
2. Kapitalizmin Mahkum Edilmesinden Komünizmin Sosyoekonomik Doğrulanışına
3. Emek-Değer Teorisini Reddetmekten Kabul Etmeye
4. Kapitalist Üretim Tarzının İlk Genel Çözümlemesi
5. Dönemsel Bunalımlar Sorunu
6. Değer teorisinin, Artık-Değer Teorisinin ve Para Teorisinin Yetkinleştirilmesi
7. Grundrisse veya Çalışma Zamanının ve Boş zamanın Diyalektiği
8. Asyatik Üretim Tarzı ve Sermayenin Doğuşunun Tarihsel Ön Şartları
9. Ücret Teorisinin Son Biçimlenişi
10. Ekonomi ve Felsefe El Yazmaları’ndan Grundrisse’ye (Yabancılaşmanın Antropolojik Anlayışından Tarihsel Anlayışına) 11. Sosyalist Toplumun Kuruluşu Yoluyla İlerleyen “Yabancısazlaşma” mı, “Sanayi Toplumu”nda Kaçınılmaz Yabancılaşma mı?