mg

Türkçeye Çeviren Orhan Dilber-Şadi Ozansu-Bülent Tanatar
Dördüncü Baskı 1999, 202 Sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Sınıf Eşitsizliği ve Tarih Boyunca Sınıf Mücadeleleri
2. Toplumsal Eşitsizliğin İktisadi Kaynakları
3. Devlet: Sınıf Egemenliğinin Aracı
4. Küçük Meta Üretiminden Kapitalist Üretim Tarzına
5. Kapitalist Ekonomi
6. Tekeller Kapitalizmi
7. Dünya Emperyalist Sistemi
8. Modern İşçi Hareketinin Kökenleri
9. Reformlar ve Devrim
10. Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Demokrasisi
11. Birinci Dünya Savaşı ve Rus Devrimi
12. Stalinizm
13. Kitlelerin Günlük Mücadelelerinden Dünya Sosyalist Devrimine
14. Kitlelerin Devrimciler Tarafından Kazanılması
15. Sınıfsız Toplumun Kurulması
16. Materyalist Diyalektik
17. Tarihsel Materyalizm

Mandel’in Marksizm’e Giriş’inin beşinci baskısı, Daniel Bensaid’in, yapıtı tarihsel bağlamına oturtan ve onu bir dizi anahtar sorunla güncelleştiren “Otuzuncu yılında Marksizm’e Giriş’e eleştirel bir giriş” önsözüyle birlikte yayınlanıyor.
Marksizm’e Giriş uzun bir pedagojik deneyimin ürünüdür. İstisnai bir açıklıkla marksist teorinin temellerini -tarihsel materyalizm, marksist ekonomik teori, işçi hareketi tarihi ve işçi hareketinin taktik ve stratejik sorunları- ortaya koyar.
Dolayısıyla içinde yaşadığı toplumu anlamak ve onu değiştirmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir eserdir.
Yazar, Ernest Mandel (1923-1995), Frankfurtta doğmuş, 17 yaşında ailesinin sürgün olduğu Belçika’da sosyalist mücadeleye katılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı mücadele etmiş, toplama kampına gönderilmiş, oradan kaçmış ve yeniden yakalanmıştır.
XX. yy’ın ikinci yarısının en yenileştirici marksistlerinden biriydi.