marxınkapitali

Türkçeye Çeviren Osman S. Binatlı
Ekim 2008, 344 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Kapital’in Birinci Cildine Giriş:
1. Kapital’in Amacı
2. Kapital’in Yöntemi
3. Kapital’in Planı
4. Birinci Cildin Planı
5. Marksist Emek-Değer Kuramı
6. Marks’ın Kilit Önemdeki Keşfi-Artı Değer Kuramı
7. Marks’ın Sermaye Kuramı
8. Marks’ın Semaye Birikimi Kuramı
9. Marks’ın Ücretler Kuramı
10. Marks’ın Para Kuramı
11. Kapital ve Kapitalizmin Kaderi – Kapital’in Birinci Cildine Ek’i (“Dolayımsız Üretim Süreçlerinin Sonuçları”)

Kapital’in İkinci Cildine Giriş:
1. İkinci Cildin Marks’ın Genel Kapitalizm Çözümlemesindeki Yeri
2. Sermayenin Üç Biçimi
3. Sermaye Dolaşımının Marks’ın İktisat Teorisinde İkili Yönü
4. Marks’ın Yeniden-Üretim Şemalarının önemi
5. Yeniden-Üretim Şemalarının Kullanımı ve Yanlış Kullanımı
6. Üretken ve Üretken Olmayan Emek
7. Üretken Olmayan Emekçiler Proletaryanın bir Parçası mı?
8. Lüks Mal Üretimi, Artı-değer ve Sermaye Birikimi
9. Ticari ve Mali Sermaye Toplumasl Artık-Değerin Bölüşümüne Katılır mı?
10. Luxemburg’un Marks’ın Yeniden-Üretim Şemalarına Eleştirisi 11. Kapital’in İkinci Cildi ve Marks’ın Kapitalist Aşırı Üretim krizlerini Açıklaması
12. Para Dolaşımı, Para Sermaye ve Para İstifleme
13. Büyüme ve Kriz.

Kapital’in Üçüncü Cildine Giriş:
1. Üçüncü Cildin Planı
2. Kar Oranının Eşitlenmesi
3. Dönüşüm Sorunu-Geriye Dönük Düzeltme Anlaşmazlığı
4. Dönüşüm Sorunu-Parasal Karşılık
5. Gerileyen kar Oranı Anlaşmazlığı
6. Marksist Kriz Teorileri
7. Kredi ve Faiz Oranı
8. Marks’ın artık Karlar Teorisi
9. Kapitalist tarımın Özgüllüğü
10. Bir Sistem Olarak Kapitalizm ve Bir Sınıf Olarak Burjuvazi
11. Kapitalizmin Yazgısı

“Bugünün Batı dünyası Kapital’in “saf” modeline bu eserin yazıldığı dönemdeki dünyadan çok daha yakındır.”
“Kapitalist uzun-dönemli gelişmeyi ileriye doğru iten kapitalist üretim tarzının temel iç çelişkileri de dahil bu gelişmenin uzun dönemli eğilimlerini doğru bir biçimde öngörme gücü sayesindedir ki Kapital dost düşman herkesi çekimi altına almaya devam etmektedir.”
“Kapital’in 2. cildi gerçekten de yalnızca “mühürlü” değil aynı zamanda unutulmuş bir kitap oldu. Büyük ölçüde günümüzde de öyle kalamaya devam ediyor. […] Buna karşın şayet okur 2. cildin anıtsal teorik inşadaki temel yerini küçümseyerek 1. ciltten doğrudan 3. cilde geçmeye kalkışırsa vahim yanlış anlaşılmalar ortaya çıkar.”