Cezayir Sosyalist İşçi Partisi (PST)

 

misirdarbeKadın erkek milyonlarca Mısırlı, Müslüman Kardeşler ve Mursi idaresindeki otoriter yönelişi ve kötü yönetimi ifşa etmek için sokağa indi. Sokaktaki insanlar, milyonlarca Mısırlının içine sürüklendiği ekonomik ve toplumsal krizi dile getiriyorlar. Otoritarizmi ve eski diktatörü hatırlatan baskıcı uygulamaları reddediyorlar.

Kadın ve erkeklerin çoğunluğu açlık ve sefalete karşı ayaklanmış durumda (Mısırlıların yüzde 40’ı günde bir dolardan daha az bir parayla yaşıyor), işsizliğe, elektrik ve su kesintilerine, fiyatların yükselmesine, ekmek bulamamaya, bir yerden bir yere gidebilmek için benzin ve gaz olmamasına, temel ihtiyaç maddelerine yönelik sübvansiyonların kaldırılması tehditlerine karşı ayaklandılar. Ayaklanmaya olan kitlesel katılım, Mısır’ın son aylarda yaşadığı toplumsal mücadelelerin, grevlerin ve gösterilerin bir yansıması.

Askerlerin Mursi’ye yönelik müdahalesi, devam etmekte olan devrimci süreci kırma ve kapsama; bu sürecin sistemi yok etmeye kadar gitmesini engelleme amacını taşıyan bir darbe. Ordu, işçileri ve halk kitlelerini temsil edecek bir yönetim boşluğunda ortaya çıkmakta. Ve yine ordu, halkın zaferini çalmaya, Tantawi ve askeri konseyinin başarısızlığından sonra yeniden meşruiyet kazanmaya çalışmakta.

İşlemekte olan sürecin bu ikinci aşaması giderek derinleşerek ilerleyen bir dinamiğin habercisi. Eğer halk hareketi örgütlenir ve Baradei ile diğer liberallerden bağımsız bir şekilde yapılanabilirse, bu dinamik çok daha demokratik ve toplumsal olacak. Mısır halkının, gündelik mücadeleler pratiğinde oluşturduğu, demokratik bir halk örgütlenişinin meyvesi olacak.

PST, bu eylemliliğe destek vermektedir. Ayrıca, Mısır toplumunun geleceği için siyasi ve toplumsal bir projenin oluşturulmasında İslamcıların bariz başarısızlığını ortaya koymaktadır.

PST, liberalizme karşı mücadelesinde halkla dayanışmaktadır. Bu mücadele aynı zamanda, diğer toplumsal ve demokratik zaferler için halkın toplumsal adalet, siyasi ve kültürel hakkaniyet konusundaki derin özlemlerini gerçekleştirmek içindir.

Cezayir Sosyalist İşçi Partisi (PST) Ulusal Sekretaryası

05-07-2013