Köstebek Üniversite – İki yıl boyunca sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kadrolu olmaya hak kazanan Özgür Sevgi Göral, “Kürt sorunu”nun tartışıldığı bir bir televizyon programına katıldıktan sonra üniversite yönetimi tarafından işine son verildi.  Üniversite, sınava giren diğer adayları tekrar değerlendirme ihtiyacı, -yasal bir hak olmasına rağmen- öğretim üyelerinin siyaset yapamayacağı, Özgür Sevgi Göral’ın öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, milli birlik beraberliği kuvvetlendirici şekilde yetiştiremeyeceği gibi hepimizin aklına, vicdanına ve ahlakına hitap eden gerekçeler sıraladı. Öyle etkilendik ki bu gerekçelerden, ifade özgürlüğü gibi temel bir insan hakkını bile unutturuverdi bize. Öyle bilimseldi ki bu gerekçeler, Kürtlerin kışları kar üstünde gezip kart kurt diye sesler çıkaran has Türkler ve “rahat batan çılgınlar” olduğuna  inanasımız geldi. Hele eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalaettin Cerrah’ın kişisel bilgi notunun Üniversitenin bu kararında etkili olduğunu öğrendiğimizde göz yaşlarımızı tutamaz hale geldik bu emniyet-üniversite dayanışması karşısında (yemin ederiz göz yaşartıcı bombalara gönderme yapmıyoruz). Hatta, keşke dedik, üniversiteler Özgür Sevgi Göral gibilerini cezaladırmak için emniyet birimlerimizin cezalandırma konusundaki yaratıcılıklarından, yargı-hak-hukuk demeyip hemen inisyatif alma  becerilerinden esinlense… Mesela, yol parasını bile karşılamayan ücretlerle, her türlü sosyal haktan mahrum bırakarak –yani sözleşmeli olarak- sonsuza kadar çalıştırsaydı daha rasyonel bir tutum olmaz mıydı. Hem yargı yolu da açılmamış, hakim ve savcıların iş yükü artmamış, milletin parası heba olmamış olurdu.

Yanlış anlaşılmasın tek derdimiz gençliğimizin aklı hür, vicdanı hür yetişmesi, gerisi boş… YTÜ’deki dini bütün kadrolaşma, insanların işsiz kalması, “uygun” gerekçelerle ayrımcılığa uğraması, işten atılması, ifade özgürlüğü, Kürtlerin dertleri önemsiz ayrıntılar!

Özgür Sevgi Göral’ın görevine iade edilmesi için yürütülen imza kampanyasına katılmak için: http://ytu.yurttas.tv