paulleblanc2

Tarih: 22-23 Kasım 2013
Saat: 9.00-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

“Özgürlük her zaman farklı düşünenin özgürlüğüdür.”

Felsefe ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Derneği’nin her yıl düzenlediği uluslararası toplantılar dizisinin beşincisi olan “Fesatoder Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı”na yurtdışından ve yurtiçinden konu üzerine çalışmaları ile dikkat çeken aşağıdaki isimler katılacak.

Peter D. Thomas  (Brunel University London)
Alex Demirović (Goethe Universität Frankfurt am Main)
Helmut Dahmer (Em. Prof. Technische Universität Darmstadt)
Michael Krätke (Lancaster University)
Peter Hudis (Oakton Community College and Loyola University)
Paul LeBlanc (La Roche College)
Jean-Numa Ducange (Université de Rouen)
Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi)
Muharrem Açıkgöz (Gaziantep Üniversitesi)
Engin Delice (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Sevinç Türkmen (Kocaeli Üniversitesi)
Hülya Osmanağaoğlu (Sosyalist Feminist Kolektif)
Can Irmak Özinanır (Ankara Üniversitesi)
Sevgi Doğan (Scuola Normale Superiore di Pisa)

 

 

PROGRAM

22 KASIM 2013 / 22 NOVEMBER 2013

9.00-10:00 Kayıt / Registration

10.00-10:30: Açılış Konuşmaları/ Opening Speeches

10.30-12.00 1. Oturum / 1st Session
Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi) Moderatör /Moderator
Helmut Dahmer (Technische Universität Darmstadt) Luxemburg ve Troçki’nin Rus Devrimi Teorisi/Teorileri / Luxemburg and Trotsky’ Russian Revolution Theory
Michael Krätke (Lancaster University): Rosa Luxemburg – Politik Bir Ekonomi Politikçi mi? / Rosa Luxemburg – A Very Political Political Economist?

12.00-13.00 Öğle Yemeği / Dinner

13.00-14.30 2. Oturum / 2nd Session
Ferda Keskin (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Moderatör / Moderator
Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi) Rosa Luxemburg ve Ulusal Sorun / Rosa Luxemburg and the National Question
Peter Hudis (Oakton Community College and Loyola University) Mekansal Belirlenimin Diyalektiği: Rosa Luxemburg’un Kapitalin Birikimini Yeniden Düşünmek / Dialectics of Spatial Determination: Rosa Luxemburg’s Accumulation of Capital Reconsidered
Hülya Osmanağaoğlu (Sosyalist Feminist Kolektif) Rosa Luxemburg ve Sınıf Mücadelesinden Kadın Mücalesine Bakmak  / An Inquisition on Women’s Struggle through Rosa Luxemburg and The Class Struggle

14:30-15:00 Kahve arası / Coffee Break

15:00-17:00 3. Oturum / 3rd Session
Aras Ergüneş (Kocaeli Üniversitesi) Moderatör / Moderator
Can Irmak Özinanır (Ankara Üniversitesi) Kendiliğindenlik, İradecilik ve Örgütlenme: 20. Yüzyılın Tartışmaları ve Gezi Parkı / Spontaneity, Voluntarism and Organizing: 20th Century Debates and Gezi Park
Sevinç Türkmen (Kocaeli Üniversitesi) Kendiliğindenlik ve İrade Üzerine / On the Spontaneity and Will
Peter D. Thomas (Brunel University London) Politik Kitle Eylemliliğinden Gezi Park’ına / From the Political Mass Strike to Gezi Park

19:30 Akşam Yemeği / Dinner

 

23 KASIM 2013 / 23 NOVEMBER 2013

10.30-12.00: 4. Oturum / 4th Session
Tanzer Yakar (Kocaeli Üniversitesi) Moderatör / Moderator
Engin Delice (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Rosa Luxemburg’da Kuram ve Gerçeklik Arasında Diyalektik Bütün / Dialectical Whole Between Theory and Reality of Rosa Luxemburg
Sevgi Doğan (Scuola Normale Superiore di Pisa) Rosa Luxemburg’un Özgürlük Anlayışı / Rosa Luxemburg’s Conception of Freedom
Paul LeBlanc (La Roche College) Günümüzde Rosa Luxemburg: Kapital Birikimi Dikkate Alarak Reform ve Devrim Hareketleri / Rosa Luxemburg for Our Time: Struggles for Reform and Revolution in the Face of Capital Accumulation

12: 00-13.00: Öğle Yemeği / Lunch

13.00-14.30: 5. Oturum / 5th Session
Fehmi Ünsalan (Kocaeli Üniversitesi) Moderatör / Moderator
Muharrem Açıkgöz (Gaziantep Üniversitesi) Rosa Luxemburg’un Siyaset Felsefesinin Anahatları / Outlines of Political Philosophy of Rosa Luxemburg
Jean-Numa Ducange (Université de Rouen) Rosa Luxemburg ve Fransız Sosyalizmi / Rosa Luxemburg and the French Socialism
Alex Demirović (Goethe Universität Frankfurt am Main): Yayılmacılık Teoremi ve Neoliberalizmin Eleştirisi / The Theory of Expansionism and  Critique of Neoliberalism

* Bütün konuşmalarda İngilizce-Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.

 

Kaynak: http://www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/haber/3119/uluslararas-rosa-luxemburg-konferans/