rdt1

Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar
Ekim 1998, 506 sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Rusya’nın Gelişmesinin Kendine Özgülükleri
2. Çarlık Rusya’sı ve Savaş
3. Proletarya ve Köylülük
4. Çar ve Çariçe
5. Bir Saray Darbesi Fikri
6. Monarşinin Can çekişmesi
7. Beş Gün
8. Şubat Ayaklanmasını Kim Yönetti?
9. Yeni İktidar
10. Yeni İktidar
11. İkili İktidar
12. Yürütme Komitesi
13. Ordu ve Savaş
14. Yöneticiler ve Savaş
15. Bolşevikler ve Lenin
16. Partinin Yeniden Silahlandırılması
17. “Nisan Günleri”
18. Birinci Koalisyon
19. Taarruz 20. Köylülük
21. Kitleler Arasındaki Gruplaşmalar
22. Sovyetler Kongersi ve Haziran Gösterisi
Sonuç Ek 1. Rusya’nın Gelişmesindeki Kendine Özgülüklere Dair
Ek2. “Partinin Yeniden Silahlandırılması”
Ek3. Sovyetler Kongresi ve Haziran Gösterisi

“Troçki’nin sürgündeki ilk büyük ürünü -onun çapında bir Marksist teorisiyenden beklenmeyecek bir şey- somut bir tarih eseriydi. Rus Devriminin Tarihi (1930) birçok yönden bugüne kadarki Marksist tarih edebiyatının en üstün, bir tarihçinin ustalığını ve tutkusunu bir politik önderin ve bir örgütçünün etkinliğiyle ve belleğiyle birleştirerek geçmişi yeniden değerlendirmenin de tek büyük örneğiydi”
Perry Anderson

“Rus Devriminin Tarihi, gerek çap, gerek güç ve gerekse ihtilal konusunda Troçki’nin fikirlerini tam anlamıyla açıklaması bakımından onun en büyük eseridir. Dünya edebiyatında bir ihtilali, başlıca önderlerinden biri tarafından açıklayan tek eserdir… Ama Troçki bir tarihçi olarak aktörlüğünün ve görgü tanıklığının üstüne çıkar. Sezar için söylenenler -yani yazarlığının komutanlığının ve politikacılığının yanında gölge olduğu- Troçki için söylenemez. Eserini çok ince testlere tabi tutar ve genellikle dostlarından çok düşmanlarından elde ettiği çok esaslı tanıklarla desteklemeye çalışır. Kendi otoritesinden hiçbir zaman sözetmez; yalnız arada sırada, o da pek seyrek olarak, kendisini sahneye sokar”
Isaac Deutscher