sanatedebiyat

Türkçeye Çeviren Aslıhan Aydın
Ekim 2001, 172 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Üstün İnsan Felsefesi Üzerine
Lev Tolstoy
Jean Malaqueias
Marcel Martinet’in Dramı Üzerine
Akademisyen I.P.Pavlov’a Mektup
Boğazlanan Devrim
Boğazlanan Devrim ve Onu Boğazlayanlar Hakkında
“Proleter Edebiyat” ile ilgili Söyleşi
Celine ve Poincare
Fontamara
Andre Malraux’un Bir Söyleşisi Üzerine
Joan London’a mektup
Malraux’u Birleşik Devletler’de Yayınlamak Gerek
Romain Rolland Görevini Yerine Getiriyor
Devrimci Sanat ve IV. Enternasyonal
Totaliter Bürokrasi ve Sanat
Sanat ve Devrim
Parti ve Sanatçılar
Bağımsız bir Devrimci Sanat İçin
FIARI’nin Misyonu
A. V. Lunaçarski

“Troçki’nin bu kitaptaki yazıları Edebiyat ve Devrim’den daha da fazla iki dünya savaşı arası dönemin Marksist eleştirisinin zirvesini teşkil etmektedir.”

Michel Lequenne