sosdevvekadinlar

 

Yeniyol Broşür Dizisi 5
IV. Enternasyonal 11. ve 13. Dünya Kongerleri Karar Metni

İÇİNDEKİLER
Sosyalist Devrim ve Kadınların Kurtuluşu için Mücadele:
1. Kadınların Ezilmesinin Niteliği
2. Dördüncü Enternasyonal ve Kadınların Kurtuluşu için Mücadele

Emperyalist Ülkelerde Kadınların Micadelesine İlişkin Karar:
1. Kadınların Durumundaki Değişiklikler ve Çeşitli Burjuva Siayasaları
2. Kadınlara Yönelik Reformist Stratejiler
3. Radikalleşme, Özörgütlenme ve Kadınların Özerk Kurtuluş Hareketi
4. Devrimci marksistlerin Yönelişleri

Latin amerika’da Kadınların Mücadelesine İlişkin Karar:
1. Kriz, Devlet, Kilise, Aile ve Kadınların Ezilmesi
2. Latin Amerika’da bugünkü Kadın Hareketinin Dinamiği
3. Yönelişlerimiz

Yeni kadın kurtuluş hareketi tarih sahnesine, dünya işçi sınıfının ve dünyanın sömürülen ve ezilen tüm kesimlerinin genel bir yükselişinin parçası olarak çıktı. Bu yükseliş, ekonomik grevlerden ulusal baskıya karşı mücadelelere, öğrenci gösterilerinden çevre korunması için taleplere ve Vietnam’daki emperyalist savaşa karşı uluslararası bir hareketin oluşmasına kadar birçok biçimler aldı. S