1917 yılının Şubat’ından Ekim’ine geçen süre, onyıllardır süren devrim tartışmalarının pratikte sınandığı, Lenin’in Nisan Tezleri ile birlikte Bolşeviklerin başka bir stratejik düzleme geçtiği ve karşılarına çıkan iktidar sorununu devrimci bir şekilde çözme iradesini gösterdiği dönemdir. Bu kısacık zaman aralığı işçi sınıfı için muazzam derslerin çıktığı büyük bir toplumsal deney olarak nitelebilir.
 
Ekim Devrimi, sadece işçi sınıfının iktidarı ele geçirdiği tek boyutlu bir devrim değildir. En sıradışı sanat akımlarını yaratan, kanıksanmış cinsiyetçiliği sarsan, burjuva kültürüne karşı radikal karşı-kültürlerin ortaya çıktığı bir devrimdir. Aynı şekilde burjuva devrimleriyle birlikte gündeme gelen ulusal sorun konusunda da devrimci bir tavrın geliştirildiği, Stalinist termidora kadar halkların özgürlük mücadelesinin yükseldiği bir dönemdir.
 
Sosyalist Demokrasi için Yeniyol olarak düzenlediğimiz toplantıda, Şubat’tan Ekim’e devrimin seyrini ve öncesiyle sonrasıyla devrim ile ulusal sorun ilişkisini tartışacağız.

 

Konuşmacılar:

Masis Kürkçügil

Emre Tansu Keten

 

Tarih: 17.06.2017

Saat: 18:00

Yer: Kuloğlu Mah. Kocaağa Sok. Güneş 2 Han No:1/2 Beyoğlu/İstanbul

Etkinlik Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/events/1979565352069273/