suriye devrimi-1

Suriyeli sol güçlerden temsilciler ve birçok yoldaş Belçika-Brüksel’de 2 ve 3 Mart’ta ilk toplantılarını düzenledi.

Diktatoryal rejime karşı mücadele eden ve halk devrimine angaje olan Suriye solunun, mevcut devrimci bağlamda ve geçiş evresinde sahip olduğu rol ve sonrasında oynayacağı rol itibariyle karşı karşıya bulunduğu meydan okumaya ilişkin tartıştılar.

Katılımcılar bir genel ilkeler bütünü konusunda hemfikir oldu:

1. Militan sol, özgürlük, eşitlik ve toplumsal adalet amaçlarını gerçekleştirmek için halk devriminde yer almaktadır ve tüm sembolleri ve kurumlarıyla diktatoryal rejimi devirmeye kararlıdır.

2. Halk sınıflarının, emekçi kitlelerin ve marjinalleştirilmiş kesimlerin çıkarlarının yanında yer alır, önümüzdeki aşamada devrimci rolünü sergilemeye kararlıdır ve tüm özörgütlenme ve özyönetim biçimlerini destekler.

 

3. Mezhepçilik, silahlı çeteler, haydutluk ve cihatçılar dahil olmak üzere devrimi tehdit eden tüm olumsuz olgulara ve tehlikelere karşı sert bir tutumun benimsenmesini savunur.

4. Müttefik devletler ve Suriye halkının dostları olduğu iddia eden devletlerden gelecek tüm emperyalist, bölgesel ve gerici müdahale biçimlerini reddeder çünkü bu güçler ve bu devletler devrimi ya boğmaya ya da durdurmaya çabalamaktadır, özellikle de onu uzun vadeli bir iç savaşa dönüştürerek.

5. Halk iradesinin özerkliğine dayalı politikalarla zenginliğin adil dağılımı aracılığıyla gelişme ve toplumsal adaletsizliğe ilişkin sorunların çözümü için gerekli tüm tedbirlerin alınması için mücadele eder.

6. Kürt halkının ve tüm etnik unsurların meşru ulusal haklarının tanınmasını; herkes için düşünce ve inanç haklarının güvence altına alınmasını, bunun için tam yurttaşlık hakkının benimsenmesini, din ve devletin kesin ayrımına dayanan radikal bir laikliğin yerleştirilmesini, kadınlar ve erkekler arası eşitliğin kabulü ve çocuk haklarının korunmasını savunur.

7. Ulusal meseleyi ve özellikle Golan’ın kurtuluşunu önüne koyar; işgale ve siyonizme karşı Filistin halkının haklı mücadelesini savunur; bölge ve dünya halklarının kendi toprakları ve zenginlikleri üzerindeki emperyalist tahakkümü sona erdirmeye dayalı mücadelesini destekler.

8. Rejim karşıtı devrimci solun bileşenlerini inşa etmeyi, onları sol güçlerin devrimci cephesinde birleştirmeyi ve sonrasında tüm radikal laik demokratik güçlerle daha geniş bir ittifak halinde çalışmayı önüne koyar.

9. Suriye devletinin, toprak ve halk olarak bütünlüğünü muhafaza etmesini savunur.

10. Katılımcılar, toplantının sonucunda oy birliğiyle şu isimle anılmaya karar verdiler: Suriye devrimci solunun Avrupa buluşması.

Militan Suriye solu, tüm yurttaşların demokratik ve toplumsal özgürlüklerden etkin olarak yararlandığı yeni bir Suriye için yürümekte olan devrimci süreçte daha geniş halk seferberliklerini kışkırtmak için merkezi bir rol oynamaktadır.

Toplantının sonucunda, katılımcılar, şu yoldaşlardan müteşekkil ve bir sene görev yapacak bir yürütme bürosu seçti: Sommer Khalil, Ghayath Naïssé, Moataz Zaïm, Imad Azzouz, Hassan Zine El Abidine

Brüksel, 3 Mart 2103