Tekrar yayındayız..

Browsing tag

sürekli devrim

Uncategorized

Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları - Ernest Mandel

Türkçeye Çeviren Doğan Işık İkinci Baskı Mayıs 1991, 112 Sayfa İÇİNDEKİLER 1. Uzun Dalgalar: Ampirik Kanıtlar ve Uzun Dalgaların Ortalama Kar Oranındaki Dalgalanmalarla Açıklanışı 2. Uzun Dalgalar, Teknolojik Devrimler ve Sınıf Mücadelesi 3. Uzun…
Uncategorized

Marks'ın İktisadi Düşüncesinin Oluşumu - Ernest Mandel

Türkçeye Çeviren D. Işık İkinci Baskı Ekim 1993, 190 Sayfa İÇİNDEKİLER 1. Özel Mülkiyetin Eleştirisinden Kapitalizmin Eleştirisine 2. Kapitalizmin Mahkum Edilmesinden Komünizmin Sosyoekonomik Doğrulanışına 3. Emek-Değer Teorisini Reddetmekten Kabul Etmeye 4. Kapitalist Üretim Tarzının İlk Genel Çözümlemesi 5. Dönemsel Bunalımlar Sorunu 6. Değer teorisinin…
Read more
Uncategorized

İktidar ve Para - Ernest Mandel

Bürokrasinin Marksist Bir Kuramı Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar Mart 1994, 328 Sayfa İÇİNDEKİLER 1. Bürokrasi ve Meta Üretimi 2. Örgüt ve İktidarın Gasbı 3. İkamecilik ve Realpolitik: İşçi Bürokrasilerinin Siyaset Bilimi 4. İdare ve Kar Realizasyonu…
Uncategorized

Sosyalizmin Geleceği - Ernest Mandel

Türkçeye Çeviren D. Işık/M. Kürkçügil Temmuz 2005, 398 Sayfa İÇİNDEKİLER Biyografik Notlar Çılgın Bir Gencin Şansı Sosyalizmin Geleceği Bürokrasi Üzerine Barış İçinde Birarada Yaşama ve Dünya Devrimi Devrimci Bir Enternasyonal’in…
Uncategorized

Ekim Dersleri - Lev Troçki

Yeniyol Broşür Dizisi 8 Türkçeye Çeviren Erdal Tan 1993 64 Sayfa İÇİNDEKİLER Ekim’i İncelemek Gerek Proletarya ve Köylülüğün Demokratik Diktatörlüğü Şubat ve Ekim Savaş ve Ulusal Savunmacılık Nisan Konferansı Temmuz Günleri ve Kornilof Ayaklanması Demokratik Konferans Ekim Devrimi Etrafında Ekim ve Sovyet Yasallığı Proletarya Devriminde Sovyetler ve…
Read more
Uncategorized

Sanat ve Edebiyat - Lev Troçki

Türkçeye Çeviren Aslıhan Aydın Ekim 2001, 172 Sayfa İÇİNDEKİLER Üstün İnsan Felsefesi Üzerine Lev Tolstoy Jean Malaqueias Marcel Martinet’in Dramı Üzerine Akademisyen I.P.Pavlov’a Mektup Boğazlanan Devrim Boğazlanan Devrim ve Onu Boğazlayanlar…