Tekrar yayındayız..

Browsing tag

sürekli devrim

Uncategorized

İspanyol Devrimi - Lev Troçki

Türkçeye Çeviren Emrah Dinç-Umut Konuş Ekim 2000, 446 Sayfa İÇİNDEKİLER Sunuş: Les Evans 1. Monarşidan Cumhuriyete 2. Cumhuriyetten İç Savaşa 3. İç Savaş Ekler: Troçki-Andre Nin Yazışmaları Notlar:Politik Partiler ve Örgütler Listesi – Yayın Organlarının Listesi – İspanyol Devrimi Kronoloji 1930’lu yıllarda, henüz XIX yüzyılın dünyasının pek dışına…
Read more
Uncategorized

Hayatım - Lev Troçki

Türkçeye Çeviren Müntekim Öçmen İkinci Baskı Ekim 1999, 620 Sayfa İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Yankova 2. Komşular ve İlköğretim 3. Aile ve Okul 4. Kitaplar ve İlk Çatışmalar 5. Kır ve Kent 6. Dönüm Yılı 7. İlk Devrimci Örgüt 8. İlk Mahpusluklarım 9.
Uncategorized

Stalin - Lev Troçki

İçindekiler Çevirmenin Notu 1. Aile ve Okul 2. Profesyonel Devrimci 3. İlk Devrim 4. Gericilik Dönemi 5. Yeni Yükseliş 6. Savaş ve Sürgün 7. Yıl 1917 8. Halk Komiseri 9/10. İç Savaş 11. Karanlıktan Troyka’ya 12. İktidar Yolu Ek Bölümler 1. Thermidorcu…
Uncategorized

İsmet Akça ile Söyleşi: Neo-liberal Militarizme Karşı Siyasetin Toplumsallaşması

Foti Benlisoy – Türkiye`de ordunun siyasete müdahalesi ve askeri vesayet, genelde spesifik bir tarihsel gelenek içerisinde anlamlandırılıyor. Bu gelenek çerçevesinde Türk ordusunun toplum karşısında belli bir özerkliğinin olduğu varsayılıyor. Ordu bu özerkliği dolayısıyla kendi çıkarları uğruna sık sık siyasal alana müdahil oluyor ve siyasetin kurallarını tanzim…
Read more
Uncategorized

Mali Kriz mi Yoksa Bir Bölüşüm Krizi mi?

Özlem Onaran Küresel krizin yeni bir evresi içerisinde bulunuyoruz. Bu yeni evre krizin maliyetlerini bölüştürme mücadelesiyle belirginleşiyor. Bu kriz 1980’ler sonrasından bu yana küresel ölçekte artan sömürü ve eşitsizliğin bir ürünü olmuştur.
Uncategorized

Marksistler ve Ulusal Sorun

Michael Löwy – Bu yazının amacı, ulusal sorun üzerine klasik Marksist tartışmanın anahtar nitelikteki birtakım teorik ve yöntem­sel yönlerini biraraya getirmektir. Çıkış noktasını Marx ile Engels’in yazılarında tam anlamıyla…
Uncategorized

Şiddet ve Kolaycılık

Foti Benlisoy – Türkiye sosyalist hareketinin şiddet ile hep sorunlu bir ilişkisi olduğunu söylemek malumu ilan etmek olur herhalde. Öykü biliniyor: 1968 eylemlerinin baskı ile karşılanması ve 12 Mart rejimi ile birlikte bazı öğrenci grupları kır ya da kent gerillası oluşturmaya yönelir. Aslında pek çok batı ülkesinde de 1968’in hızının kesilmesiyle birlikte…
Read more
Uncategorized

Talat Paşa’yı Anlamak mı?

Foti Benlisoy – Solun milliyetçi-ulusalcı  bir dili benimsemesi Gelecek dergisinde defalarca eleştirildi ve siyasete soldan bir müdahalenin gelişmesini engelleyecek bir siyaset algısı olarak tekrar tekrar yerildi. Bu eleştirilere göre, ulusalcı bir dilin…
Uncategorized

Rosa Luxemburg’un Yaşamı ve Düşüncesinde Devrimci Demokrasi

Paul Le Blanc Rosa Luxemburg’un yaşamı ve düşüncesi, insan deneyimine ışık tutmuş ve daha iyi bir yaşam için mücadele veren insanlara esin kaynağı olmuştur. Belirli temel konulardaki düşünceleri ve eğilimleri onu, Kautsky, Lenin veya Trokçi gibi Marksist geleneğin önemli düşünürleri arasında ileri bir noktaya yerleştirmiştir. Bence bu, onun doğal dünyadan…
Read more