Tekrar yayındayız..

Browsing tag

sürekli devrim

Uncategorized

Dördüncü Enternasyonal: Biz Kimiz?

Dördüncü Enternasyonal her türlü sömürü, yabancılaşma ve tahakkümden uzak; demokratik, sosyalist ve özyönetimci bir toplum için mücadele eden uluslararası devrimci bir akımdır. Özyönetimci sosyalist bir toplum her türlü özel mülkiyetin kaldırılmasını, burjuva devlet kurumlarıyla kopuşu ve milliyet, toplumsal cinsiyet, etnik kimlik ya da cinsel yönelime dayalı her…
Read more
Uncategorized

Sol, Kemalizm ve Ufuk Uras'ın '3M'si

Foti Benlisoy – Ufuk Uras’ın kaleme aldığı Kurtuluş Savaşı’nda Sol, Toktamış Ateş’in yönetiminde Altın Kitaplar’ca yayımlanan ‘Kurtuluş Savaşı Kütüphanesi’ adlı dizi kapsamında çıkmış bir kitap. Esas olarak bir el kitabı…
Uncategorized

Alain Krivine’le Söyleşi: 1968’e Gücünü Veren Genel Grevdi!

Uraz Aydın, Foti Benlisoy – 68 hareketi, daha kırkıncı yıldönümü dolayısıyla gündeme gelmeden Sarkozy’nin seçim zaferi vesilesiyle tartışma konusu oldu. Sarkozy kendi seçim başarısını âdeta 68 geleneğine karşı kazanılmış bir zafer olarak değerlendirdi. Fransa’nın içerisinde bulunduğu ‘moral kriz’in sorumlusu olarak da 1968’i ilan etti. Kırk…
Read more
Uncategorized

Ernest Mandel'in Marksizmi

Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar Şubat 1998, 288 sayfa İÇİNDEKİLER 1. Ernest Mandel’in Marksizmi. Gilbert Achcar: Ernest Mandel, Bir Entelektüel Portre Robin Blackburn: Ernset Mandel ve Toplumsallaşmaya Giden Yol Michael Löwy: Ernest Mandel ve…
Uncategorized

Kemalizm, Sosyalizm ve Aşamacılık

Foti Benlisoy 10 Kasım, sosyalist hareketin değişik kesimlerine yakın internet sayfalarında Mustafa Kemal konulu bir dizi değerlendirmenin yayımlanmasına vesile oldu. Mustafa Kemal’in, ‘burjuva’ ön ekiyle de olsa ne kadar büyük bir devrimci olduğu ya da…
Uncategorized

ÖDP Nereye?

Köstebek – ÖDP, olağanüstü konferansı henüz geride bırakmışken bu kez de olağan konferansın eşiğine gelinmiş bulunuyor. Şubat 2009 Olağanüstü Konferansının sonuçları, bir kez daha temel meseleleri gündemine almayan bir konferans sürecinin, ÖDP’nin kendisini aşmasına veya yeniden yapılandırmasına değil giderek çözülmesine yol açtığını gösterdi.
Read more
Uncategorized

Krizin Faturasını Zenginler Ödesin!

Köstebek – Ekonomik kriz, yoksulluğu daha da derinleştirirken, ekolojik krizle birleşiyor, militarizmi körüklüyor, toplumların muhafazakarlaşması sürecini hızlandırıyor ve Güney’i yok oluşa mahkum ediyor. “Ya büyü ya da öl” şiarına dayalı…
Uncategorized

G 20: Durmak Yok, Neoliberal Politikalara Devam!

Köstebek – Kapitalizmi içine girdiği bunalımdan çıkarmaya çalışan egemenlerin temsilcileri, Davos’un ardından nisan ayının ilk günlerinde bu kez Londra’da buluştu. Ekonomisi en büyük on dokuz ülkenin ve Avrupa Birliği’nin temsil edildiği G20’nin şiddetli protestolara sahne olan zirvesi, mevcut ekonomik ve finansal sistemin kendi yarattığı…
Read more