Tekrar yayındayız..

Browsing tag

troçki

Uncategorized

Homofobinin Tahrifatı ve Tahribatı

Sinan Birdal –  Geçtiğimiz günlerde Özgür Üniversite web sitesinde Ljubodrag Duci Simonovic’in “Homoseksüellik” başlıklı bir yazısı yayımlandı. Çok değerli görüldüğünden olacak, yazı Igor Barjaktarevic ve Mick Collins tarafından Sırpçadan İngilizceye ve Merdan Özüdoğru tarafından da İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, en son baktığım an itibarıyla…
Read more
Uncategorized

Arap devrimleri ya da devrimi “devrim” yapan nedir?

Foti Benlisoy Arap coğrafyasında yaşanmakta olan alt üst oluşların nasıl adlandırılması gerektiğiyle ilgili hararetli bir tartışma almış başını gidiyor. Dünya düzeyinde radikal solda, bilhassa Tunus ve Mısır örnekleri için, “devrim”…
Uncategorized

Devlet Eliyle Güvencesizleştirme

Ayşe Akalın – 5683 no’lu Yasada Yapılan Değişiklikler Üzerine Göç çalışmalarının en temel teorik çerçevesi “itme-çekme” modelidir. Yani bir yerde bir piyasa açıldığında ya da genişlediğinde yerelden temin edilemeyen iş gücü göçe…
Uncategorized

Yeni Düzenleme Göçmen Emekçileri Nasıl Etkileyecek?

Basın Bildirisi 7 Şubat 2012 Medyanın Türkiye’ye sınır ötesinden gelen göçmen işçilere olan zayıf ilgisi, son haftalarda 5683 no.lu “Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun”da yapılan değişiklik vesilesi ile alevlenmiş durumda. 1 Şubat 2012 itibarı ile uygulamaya giren değişiklik, çeşitli ülkelerden Türkiye’ye turist vizesi ile…
Read more
Uncategorized

Pandeli, Tom Amca ve Hoşgörülü Riyakârlık

Foti Benlisoy 6-7 Eylül olayları sırasında Pandeli’nin (Çobanoğlu) Balıkpazarı’ndaki meşhur lokantası da talan edilir. Dükkânı yağmalanan Pandeli yılgınlığa kapılır ve lokantacılığı bırakmaya karar verir. Ancak rivayete göre devrin başbakanı…
Uncategorized

Üniversitenin Krizi ve Öğrenci Hareketi

Mutlucan Şahan – Dünyanın farklı bölgelerinde öğrencilerin, gençlerin yükselttiği ortak bir haykırış bugünlerde efkâr-ı umumiyenin ses duvarını aşarak haber bültenlerinde, gazete sayfalarında yer buluyor. Herkesin kendi meşrebince gündemine…
Uncategorized

Cehennemin Ebediyeti ve Devrimci Melankoli

 U. Uraz AYDIN  Otoriter ve popülist, milliyetçi ve muhafazakar bir partinin verilen oyların yüzde ellisini elde ederek üçüncü kez iktidara geldiği, neoliberal güvenlik devletinin inşasının tüm hızıyla sürdüğü, Kürt halkının onurlu bir barış ve demokrasi özleminin bombalar ve kelepçelerle bastırıldığı, eko-yıkıcılıkta sınır tanımayan bir sermaye taarruzunun…
Read more
Uncategorized

Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg

Lev Troçki Bizi çok büyük bir acı içinde bırakan iki ağır kaybı aynı anda yaşadık. Adları proleter devrimin büyük kitabında sonsuza kadar yer alacak olan iki lider aramızdan ayrıldı: Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg. Korkunç bir biçimde can verdiler.
Uncategorized

Tecrübe Konuşuyor: Özilhan Doğruları Söyle!

Gerze Yaykıl köyünde termik santral yapma ısrarından bir türlü vazgeçmeyen Anadolu grubu anlaşılan kendisine karşı oluşan yoğun muhalefetten oldukça rahatsız. Bu bağlamda grubun yönetim kurulu başkanı Tuncay Özilhan’ın Radikal gazetesine önceki gün…
Uncategorized

Starbucks Karşı-işgali ve Öğrenci Muhalefeti

Foti Benlisoy – Son yirmi yılda yükseköğretimin yeniden yapılandığı, üniversitenin neoliberal “reformlar” vasıtasıyla köklü bir değişime uğradığı hemen herkesin ortak kabulü. Ancak neoliberalizmi sadece bir iktisat siyaseti olarak değil, farklı öznellikler üreten bir toplumsal pratikler bütünü olarak ele almak gerekiyor. Yükseköğretimin neoliberal yeniden…
Read more