ErnestMandel

 

Ernest Mandel’in Türkçe’de yayınlanan eserlerini devamında bulabilirsiniz.

 


Marks’ın Kapital’i

Türkçeye Çeviren Osman S. Binatlı
Ekim 2008, 344 Sayfa
Yazın Yayıncılık

 

Marksist Ekonomi El Kitabı
Türkçeye Çeviren Orhan Suda
Üçüncü Baskı Nisan 2008, 685 sayfa
Özgür Üniversite Yayınları

 

Marksizmin Tarihteki Yeri
Türkçeye Çeviren Masis Kürkçügil
Temmuz 1996, 96 Sayfa
İnceleme ve Araştırma Defterleri
Yazın Yayıncılık

 

Hoş Cinayet-Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi
Türkçeye Çeviren Necdet Saraç-Bülent Tanatar
İkinci Baskı Nisan 1996, 190 Sayfa
Yazın Yayıncılık

 

Alternatif Olarak Troçki
Türkçeye Çeviren Ayşe Köleli
Haziran 1992, 230 sayfa
Yazın YayıncılıkMarksizme Giriş

Türkçeye Çeviren Orhan Dilber-Şadi Ozansu-Bülent Tanatar
Dördüncü Baskı 1999, 202 Sayfa
Yazın Yayıncılık


Leninist Örgüt Teorisi

Türkçeye Çeviren Oktay Emre
İkinci Baskı 1995, 76 Sayfa
Yeniyol Broşür Dizisi 9
Yazın Yayıncılık


Ekim Devrimi: Darbe mi, Sosyal Devrim mi?

Türkçeye Çeviren Oktay Emre
Mart 1997, 156 Sayfa
İnceleme ve Araştırma Defterleri
Yazın Yayıncılık

 

İstanbul Konferansı
Ekim 1991, 40 Sayfa
Yeniyol Broşür Dizisi 4.
Yazın Yayıncılık

 

Geç Kapitalizm
Türkçeye Çeviren Canan Badem
Şubat 2008, 800 sayfa
Versus Yayınları


Sosyalizmin Geleceği

Türkçeye Çeviren D. Işık/M. Kürkçügil
Temmuz 2005, 398 Sayfa
Yazın Yayıncılık


Marks’ın İktisadi Düşüncesinin Oluşumu

Türkçeye Çeviren D. Işık
İkinci Baskı Ekim 1993, 190 Sayfa
Yazın Yayıncılık

 

İktidar ve Para – Bürokrasinin Marksist Bir Kuramı
Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar
Mart 1994, 328 Sayfa
Yazın Yayıncılık


Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları
Türkçeye Çeviren Doğan Işık
İkinci Baskı Mayıs 1991, 112 Sayfa
Yazın Yayıncılık

 

Ekonomik Kriz ve Azgelişmiş Ülkeler
Ernest Mandel-Andre Gunder Frank
Türkçesi Necdet Saraç
İkinci Baskı Ekim 1995, 106 Sayfa
Yazın Yayıncılık


İkinci Dünya Savaşının Anlamı
Türkçeye Çeviren Bület Tanatar
Temmuz 1995, 252 Sayfa
Yazın Yayıncılık


Dünya Sosyalist Devriminin Bugünü

Kasım 1996 106 Sayfa
Türkçeye Çeviren Deniz Süren
Yeniyol Broşür Dizisi 10
Yazın Yayıncılık

 

SSCB Tartışması
Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar
Temmuz 1994, 142 Sayfa
Ernest Mandel-Chris Harman
Yazın Yayıncılık