Tekrar yayındayız..

Browsing category

YAZILAR

1 posts
EKOSOSYALİZM

İmdat Frenini Çekmek: Ekolojik bir Sosyalizmin İmkânları

Stefo Benlisoy – Bugün hepimiz şu ya da bu biçimde, bilinçli veya bilinçsiz bir ekolojik kriz döneminde yaşadığımızı hissediyor ve düşünüyoruz. Gerçekten de insanlık günümüzde doğayla girdiği ilişkide kritik bir eşikte duruyor. Bu kritik eşik gezegenimizdeki canlı hayatın ve insan uygarlığının mevcudiyetini tehdit edecek noktaya ulaşmış durumda. Küresel…
Read more
TARİH

Mayıs 68’in Devrimci Romantizmi

Michael Löwy – 68’in ruhu güçlü bir içkidir, sarhoş edici bir karışım, çeşitli maddelerden oluşan patlayıcı bir kokteyldir. Bunlardan az önemli olmayan bir tanesi, modern endüstriyel/kapitalist uygarlığın temellerine, onun üretim ve tüketim…
TARİH

Sol, Berlin Duvarı'ndan Önce Çökmüştü

Masis Kürkçügil – Duvar yıkıldığı sırada Fransa’dan, mültecilikten yeni dönmüştüm, İstanbul’da kaçaktım. Olanları yakından izlemeye çalışıyordum. Duvar yıkılmadan önce, özellikle Leipzig merkezli demokratik bir hareketlilik vardı Almanya’da. Otantik bir sosyalizm beklentileri vardı. Ama duvarın yıkılışına doğru seyir değişmeye…
Read more
GÜNDEM

Siyasal simyacılık ve inşa edilemeyen ÖDP

Sosyalist hareketin yeniden inşa sürecinin uzun sürmesinin temel nedeni, sosyalist hareketin toplumsal mücadeleler içerisinde kökleşememesidir. Sosyalist hareketin toplumsal karşılığının çok cılızlaştığı, adeta yok hükmünde olduğu bir sır değil. Bu…