Tekrar yayındayız..

Browsing category

TARİH

56 posts
TARİH

6-7 Eylül: Kendi Toprağında Rehine Olmak

Foti Benlisoy – 6/7 Eylül 1955 olaylarının üzerinden yarım asır geçti. Hadiselerin yıldönümünde bu konuya değinmek de yavaş yavaş bir gelenek halini almaya başladı. Hafıza-i beşerin balık hafızası ile rekabet halinde olduğu ülkemizde bu sevindirici bir durum elbette. Fakat her “geleneğin” yarattığı yeknesaklıktan biraz olsun kaçınabilmek amacıyla bu…
Read more
TARİH

Bellekteki Boşluk ve 12 Eylül

Masis Kürkçügil – Yakında otuzuncu yılını dolduracak olan 12 Eylül’e ilişkin kitaplar, programlar, tartışmalar belki de şimdiden tezgâhlara sürülmüştür.  Daha dün 68’in kırkıncı yılı anıldı, mülakatlar yapıldı, kitaplar basıldı.
TARİH

Talat Paşa’yı Anlamak mı?

Foti Benlisoy – Solun milliyetçi-ulusalcı  bir dili benimsemesi Gelecek dergisinde defalarca eleştirildi ve siyasete soldan bir müdahalenin gelişmesini engelleyecek bir siyaset algısı olarak tekrar tekrar yerildi. Bu eleştirilere göre, ulusalcı bir dilin benimsenmesi, kapitalist küreselleşme karşısında bir geriye çekilişi, “dış güçler-ulus devlet” karşıtlığına…
Read more
TARİH

Daniel Bensaïd’i Andık...

Yeni yılın ilk günlerinde kaybettiğimiz yoldaşımız Daniel Bensaïd’i 26 Ocak günü  İstanbul’da düzenlediğimiz bir buluşmayla andık. Sosyalist Demokrasi için Yeniyol’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Daniel’in, tabir yerindeyse…
TARİH

Hayatın Kıyısından Tarihe Sıçrayanların Hikâyesi

Masis Kürkçügil – Meline Manuşyan’ın büyük bir sadelik, coşku, aşk ve sadakatle donanmış, Misak Manuşyan’ın hayatı hakkında temel kaynak olan “Manuşyan” kitabı türkçede yayımlanırken, herhangi bir yıldönümü, anma, tartışma yokken…
TARİH

Masis Kürkçügil’le Söyleşi: 1968: Anti-Emperyalist, Anti-Kapitalist, Anti-Bürokratik Dalga

Osman Akınhay, Stefo Benlisoy – Neydi dünyada ve Türkiye’de 68? İkisi aynı şey miydi? Ve bugünden baktığımızda, genel olarak algılandığı itibariyle ’68, esas olarak bir gençlik hareketi miydi? Hemen şunu söylemek gerekir ki, 1968, 1848’den bu yana insanlığın görmüş olduğu en kapsamlı evrensel dalga olarak değerlendirilebilir. Ama bu dalganın her ülkenin…
Read more
TARİH

Sol, Kemalizm ve Ufuk Uras'ın '3M'si

Foti Benlisoy – Ufuk Uras’ın kaleme aldığı Kurtuluş Savaşı’nda Sol, Toktamış Ateş’in yönetiminde Altın Kitaplar’ca yayımlanan ‘Kurtuluş Savaşı Kütüphanesi’ adlı dizi kapsamında çıkmış bir kitap. Esas olarak bir el kitabı…
TARİH

Ekim Devrimi’nin 92. Yılı: Ekim ve Muhtelif Galat-ı Meşhur

Foti Benlisoy – Ekim Devrimi bir dizi yaygın yanlış anlaşılmanın kurbanı olagelmiştir. Şüphesiz bunlardan en masumu takvimle ilgili olandır. Kışlık Saray’ın ele geçirilişi, o dönemde kullanılan Jülyen takvimi Ekim ayını gösterse de bugün kullanılan Gregoryen takvime göre 6 Kasım’ı 7’sine bağlayan gece vuku bulmuştur. Diğer ‘yanlış anlamalar’ elbette…
Read more