Tekrar yayındayız..

Browsing category

TEORİ

56 posts
TEORİ

Mağduriyet Tahakkümü

Bahadır Nurol – Güncel Mağduriyet Tezleri Açlıktan ölmemek için son çare dahi olsa “yamyamlık” mazur görülebilir mi? And Dağları’nın doruklarında uçak parçaları arasına dağılmış cesetleri yiyerek hayatta kalmayı başaran kazazede öykülerinden söz etmiyorum. Söz konusu olan, önceden tasarlanmış, soğukkanlılıkla işlenmiş bir…
Read more
TEORİ

Troçki ve Troçkizm

Michel Lequenne Marksist teorisyen, 1905’te Petersburg Sovyeti Başkanı, ilk muzaffer proleter devrimin ikinci adamı, gizli diplomasiyi reddeden devlet adamı, müthiş Kızıl Orduyu yoktan var eden komutan, parıltılı yazar (ve bu sıfatı hak eden ilk…
TEORİ

Avrupa’da demokrasi mi?

Michael Löwy İlk Rus Devrimi yenilgiye uğradıktan sonra, 1906’da, Rusya’daki burjuva demokrasisi hakkında yazılmış bir metinden alıntıyla başlayalım: ‟Rusya’ya girdiği şekliyle veya ABD’de yerleşmiş biçimiyle günümüz kapitalizmine…
TEORİ

Arap devrimleri ya da devrimi “devrim” yapan nedir?

Foti Benlisoy Arap coğrafyasında yaşanmakta olan alt üst oluşların nasıl adlandırılması gerektiğiyle ilgili hararetli bir tartışma almış başını gidiyor. Dünya düzeyinde radikal solda, bilhassa Tunus ve Mısır örnekleri için, “devrim” adlandırılması kabul görmüş olsa da bizim solda bu tabir yaşanan sürece bir türlü layık görülemiyor. Söz…
Read more
TEORİ

Cehennemin Ebediyeti ve Devrimci Melankoli

 U. Uraz AYDIN  Otoriter ve popülist, milliyetçi ve muhafazakar bir partinin verilen oyların yüzde ellisini elde ederek üçüncü kez iktidara geldiği, neoliberal güvenlik devletinin inşasının tüm hızıyla sürdüğü, Kürt halkının onurlu bir barış ve…
TEORİ

Antimilitarizm sivilleşmeden ibaret midir?

Foti Benlisoy Antimilitarizm Türkiye’de sosyalist hareketin programatik zemininin merkezi bir öğesi, karakteristik bir rengi hiç olmadı. Antimilitarist bir sosyalizm perspektifi, zaman zaman dillendirilmiş olsa da, çok ciddiye alınan, uygulanabilir bir politik hat…
TEORİ

Marksizm ve Din

Ecehan Balta Bu yazının yazılması ihtiyacı, son dönemde Türkiye’de (Küresel BAK örneğinde) ve başka ülkelerde (mesela İngiltere Respect örneğinde) sosyalistlerle İslami hareket arasında “gelişen” ittifakı anlama ihtiyacı ile eşzamanlı olarak gelişti. Diğer taraftan, Avrupa solunun islamofobiye karşı takındığı tutumun yer yer ikircikli özelliği, bu…
Read more
TEORİ

1500 Vuruşta Kapitalizm

Michel Husson Kapitalizm bir toplumsal örgütlenme tarzıdır. O halde kapitalizm kendisinden önce de var olan paranın, bankaların veya piyasaların varlığıyla tanımlanmaz. Sermaye bir toplumsal ilişkidir: üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar…
BENSAÏDTEORİ

21. Yüzyılda Leninizm

Daniel Bensaid – Lenin Marksist düşünceye emperyalizm, milli sorunlar, devrimci strateji ve sosyalist demokrasi adına önemli katkılarda bulundu. Fakat örgütler kendilerini “Leninist” olarak adlandırdıklarında genellikle örgütsel biçimleri kastederler. Bu tür örgütlerin oldukça çeşitli örgütsel deneyim ve pratiğe sahip olduklarını da görüyoruz. Leninizm’i…
Read more