yeniyol

Türkçeye Çeviren Sanem Öztürk
Aralık 2006. 128 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Yayıncının Önsözü: Boris Souvarine
1. Partide Kuşaklar Meselesi
2. Partinin Toplumsal Bileşimi
3. Gruplar ve Fraksiyon Oluşumları
4. Bürokratizm ve Devrim
5. Gelenek ve Devrimci Siyaset 6. Köylülüğün “Küçümsenmesi” 7. Planlı Ekonomi
Ek 1. Yeni Yol
Ek 2. Orduda ve Diğer Yerlerde Memur Zihniyeti
Ek 3. Kent ve Kır Arasındaki İlişkiye Dair
Ek 4. İki Kuşak

Troçki’nin 1923 yılında kaleme aldığı ve 1924’de Pravda’da çıkan makaleleri. Bir dönüm noktasının ilk açık beyanı.