Türkçeye Çeviren Emrah Dinç-Umut Konuş
Ekim 2000, 446 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Sunuş: Les Evans
1. Monarşidan Cumhuriyete
2. Cumhuriyetten İç Savaşa
3. İç Savaş
Ekler: Troçki-Andre Nin Yazışmaları
Notlar:Politik Partiler ve Örgütler Listesi – Yayın Organlarının Listesi – İspanyol Devrimi Kronoloji

1930’lu yıllarda, henüz XIX yüzyılın dünyasının pek dışına çıkamamış olan İspanya’da monarşiden cumhuriyette, cumhuriyetten iç savaşa yaşanan olaylar; aslında insanlık tarihinin en dramatik bir dönemine işaret etmektedir. İspanya çok yönlü bir mücadelenin sahnesi olmuştur. Bir yandan faşizmle demokrasi arasında mücadele sürerken, diğer yandan bir devrim mücadalesi de gündemdeydi.

Öte yandan bugün geriye bakıldığında çok daha rahat görülen İspanyol iç savaşının, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın bir deneme tahtası olduğuydu. İç savaşın sonucu farklı olduğunda insanlık belki de çok bambaşka bir yörüngede seyredecekti.

Monarşiden Cumhuriyete, Cumhuriyetten İç Savaşa ve İç Savaş sonrasına kadar Troçki bu makalelerde faşizm, demokrasi ve iç savaş yani devrim arasındaki çok yönlü mücadelelerin yanlızca tahlilini yapmıyor, çözüm yollarını da gösteriyor.