Tekrar yayındayız..

Browsing category

YAZIN YAYINCILIK

65 posts

Yazın Yayıncılık

Uncategorized

Marksist İktisat Teorisi - Michel Husson

“Güncel krizin temel meselelerinden biri, modern bir antikapitalizmin gerek kuramsal, gerek siyasi açıdan yeniden inşasıdır. Bu krizin kapitalizmin bizatihi temelleriyle ilgili olduğunu ve kapitalizmin, bu sistemin temel toplumsal ilişkileri yeniden…
Uncategorized

Althusser'e Karşı Marks İçin - Ernest Mandel / Michael Löwy / Daniel Bensaid

“Okuyacağınız denemelerin yazarlarının göstermek istedikleri tam da Althusser’in aşılması gerektiği ve bunun varoluşçu ya da bilimsel tüm çabaya düşman bir Marksizmin tuzağına düşmeden yapılabileceği. Yazarların savundukları bakış açıları her zaman tıpatıp aynı değil, ama girişimdeki derin birlik, çağımıza uyum sağlamış bir devrimci…
Read more
Uncategorized

Tarih ve Siyaset Sarkacında - Masis Kürkçügil

Otuz yıllık bir dönemde, siyasetten hareketle tarihe yönelen tartışmaların ürünü olan bu derlemede yer alan Cumhuriyet ve Sosyalizm, Altmışlarda Sosyalist Hareketin oluşumu, Ermeni Meselesi, Milli Mücadele vb. gibi yazılar, esas olarak bugüne bir geçmiş ve…
Uncategorized

Marksizme Giriş - Ernest Mandel

Türkçeye Çeviren Orhan Dilber-Şadi Ozansu-Bülent Tanatar Dördüncü Baskı 1999, 202 Sayfa İÇİNDEKİLER 1. Sınıf Eşitsizliği ve Tarih Boyunca Sınıf Mücadeleleri 2. Toplumsal Eşitsizliğin İktisadi Kaynakları 3. Devlet: Sınıf Egemenliğinin Aracı 4.
Uncategorized

Marksizmin Tarihteki Yeri - Ernest Mandel

İnceleme ve Araştırma Defterleri Türkçeye Çeviren Masis Kürkçügil Temmuz 1996, 96 Sayfa İÇİNDEKİLER 1. Genel Tarihsel Bağlam 2. Marksizmin Temel Özellikleri 3. Toplumsal Bilimlerin Marksizm Tarafından Dönüştürülmesi 4. Ütopik Sosyalizmin Aşılması 5.