markstarih

İnceleme ve Araştırma Defterleri
Türkçeye Çeviren Masis Kürkçügil
Temmuz 1996, 96 Sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Genel Tarihsel Bağlam
2. Marksizmin Temel Özellikleri
3. Toplumsal Bilimlerin Marksizm Tarafından Dönüştürülmesi
4. Ütopik Sosyalizmin Aşılması
5. Devrimci Eylem ve Örgütlenmenin Proleter Dönüşümü
6. Gerçek İşçi hareketi ile Bilimsel Sosyalizmin Kaynaşması
7. Marks ve Engels’in Kişisel Yolculuğu
8. Dünyada Marksizmin Yayılması ve Kabulü
Ekler: Marks’ın Çağıının bazı Tarihleri
Marks’ın “Tarihi”nin Sekiz Büyük Aşaması
Başvurululacak Birkaç Eser
Küçük Sözlük