Tekrar yayındayız..

Browsing category

GENEL

50 posts
Uncategorized

Antikapitalist Seçeneğin İnşası için TİP’te buluşuyoruz!

Kapitalizm insanlığı ve tüm gezegeni koşar adımla ekolojik bir felakete doğru sürüklerken ve dünyanın dört bir yanında faşizan hareketlerin ürkütücü biçimde güç kazandığı koşullarda uluslararası işçi hareketi ve devrimci sosyalist güçler on yıllardır süren mağlubiyetlerin ardından, her zamankinden daha acil bir yeniden yapılanma ihtiyacıyla karşı…
Read more
Uncategorized

Sebatkârane: Sürekli Devrim’den Yeniyol’a Kırk Yıllık Mücadele

Uraz Aydın “Troçkizm”. Hakaret, ihanet ya da en iyi haliyle egzotik bir gariplik. Stalinizmin ve türevlerinin, hem faşist teröre hem birbirlerine karşı canhıraş bir mücadele vermekte olan Türkiye sosyalist hareketinin geneline hakim olduğu yıllarda doğdu Sürekli Devrim, 1978’de. Şüphesiz bu Türk ve Kürt devrimcilerinin Troçki’yle ilk karşılaşması değildi.
Read more
Uncategorized

İmdat Freni yayında!

Siyaset, kuram ve kültür sitesi İmdat Freni yayına başladı. Sitenin çıkış yazısını paylaşıyoruz: Devrimler Tarihin İmdat Frenidir! “Marx devrimlerin dünya tarihinin lokomotifi olduğunu söylemişti. Ancak belki de olaylar kendilerini bambaşka…
Uncategorized

Saraya Beka, Bizlere Ölüm ve Yoksulluk!

Saray bir kez daha savaş kartını oynamaya karar verdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinden beri her zayıflama emaresi, her mağlubiyet vakası karşısında kendini tahkim etmek üzere silaha sarılmaktan başka seçenek görmeyen Saray Rejimi bir kez daha Türkiye’yi ve…
Uncategorized

İşçi demokrasisi: “Troçki’nin özeleştirisinin gerisine düşmemeliyiz”

Ernest Mandel Critique Communiste: Troçki sosyalizme geçiş aşamasında da, Batı’da iktidarın fethi stratejisinde de siyasi demokrasinin tüm önemini anlamış mıydı? Ekim Devriminin tecridinden doğan proletarya diktatörlüğü deneyimini genelleme ve abartılı biçimde kuramsallaştırma eğiliminde olmadı mı? Ernest Mandel: Troçki, siyasi demokrasinin tüm önemini…
Read more
Uncategorized

Feminizm, Dışlama ve Siyaset

Nurcan Turan Son günlerde Türkiye’de feminist harekete yönelik çeşitli kanallardan sert eleştiriler yükselmekte. Belki daha doğru deyişle, Türkiye feminizmi kendi içinde sert bir tartışmaya başlamış durumda. Bu eleştirilerin ilki ve de en güçlüsü…
Uncategorized

Beka Kıskacı, Kriz Simyacılığı ve Antikapitalist Seçenek

Masis Kürkçügil Erdoğan 11. Kalkınma Programında 2023 hedeflerinin yarı yarıya düşürerek, yalnızca hedeflerin propagandif olarak konulduğunu değil, benzer ülkeler klasmanında bile Türkiye’nin yerinde saymasının marifet olduğunu kabul etti. Dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına katılma iddiasının yerini G- 20’den düşme ihtimali almış durumda. Bu hedef…
Read more