20 Eylül Cuma günü başlayan eylemler tarihi bir ölçeğe ulaştı: şimdiden 156 ülkede dört milyon eylemcinin katıldığı beş binden fazla eylem. Aylardır okullarından ve üniversitelerinden çıkarak grev yapan yüzbinlerce genç insan büyük ölçüde Greta Thunberg’in çağrısıyla kitlesel olarak bu eylemlere katılıyor. Süregiden iklim felaketini durdurmak için bütün kıtalarda yeni bir neslin ortaya çıkışına tanık oluyoruz.

2019 Temmuzu şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Temmuz oldu. Amazonda yüzbinlerce hektarlık yeri doldurulamayacak orman alanı yanarak kül oldu, eşi benzeri görülmemiş orman yangınları Grönland, Sibirya ve Alaska’yı harap etti. Bahamalardaki Dorian Kasırgası, Japonya’daki Faxai tayfunu, güney İspanya’daki şiddetli yağmurlar… Bu uzun liste, geçen bir buçuk yüzyıldaki dünyanın ortalama sıcaklığındaki 1.1 derecelik artışın dramatik sonuçlarını gösteriyor.

2 derecelik bir artış güvenli sınırın çok üzerinde olduğundan sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak zorunluluktur ki bu kritik eşik iklim eylemleri ve deniz seviyelerinin artışından ilk etkilenecek ülkelerin baskısıyla Paris Sözleşmesinde de belirtilmiştir. Fakat 2015’ten bu yana, sera gazı emisyonları artmaya devam ederek 7 derecelik felaket artış tahminlerine yol açmıştır. 

BM İklim Zirvesi bu hafta New York’ta düzenleniyor. Ülkeler dört yıldır zaten yetersiz olan taahhütlerini yerine getirmemişken BM Genel Sekreteri kendilerinden “2050 itibariyle karbon nötr hedefine ulaşmak için planlarını sunmalarını”, “fosil yakacaklara verilen sübvansiyonların kaldırılmalarını”, “karbon vergisi” ve “2020’den sonra kömürle çalışan elektrik santrallerine izin verilmemelerini” istedi. Bu zirveden hiçbir şey çıkmayacağını, kapitalizmin iklim suçlarını işlemeye devam edeceğini biliyoruz. 

İklimi değiştirmemek için sistemi değiştirmeliyiz. Umudumuz genç insanlar tarafından öncülük edilen küresel direnişte. İşçi sınıfı hareketinin bütün güçlerini, kadın hareketlerini, LBGTİ hareketlerini, doğrudan talancı kapitalizm tarafından katledilen dünya yerli halklarını, küresel ırkçılık ve zenofobi karşıtı hareketleri herkes için yaşanabilir bir dünya için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. 

Grevler ve iklim eylemleri bu haftanın sonunda, 27 ve 28 Eylül’de, tekrar yapılacak. Onlara destek verelim ve sosyal adalet ve iklim adaleti için birlikte uluslararası, kitlesel ve radikal bir hareket inşa edelim.

Dördüncü Enternasyonal Yürütme Bürosu

20 Eylül 2019