carpitilan

Türkçeye Çeviren Bülent Tanatar
Ekim 1997, 166 Sayfa

İÇİNDEKİLER
1. Ekim Devrimi Tarihinin, Devrim Tarihinin ve Parti Tarihinin Çarpıtılması Hakkında
Savaş ve Petrograd’da Gelişim
Mayıs/Ekim 1917
Gerekli Bir Ekleme
Ekim Devrimi Tarihçesi
Kaybolmuş Belgeler
Yaroslavski Hakkında
Olminsi Hakkında
Lunaçarski Üzerine İki Çift Söz
Brest-Litovsk ve Sendika Tartışması
Martinovizmin Onaylanması
Komünist Enternasyonal’in III. Kongresi
Parti gençliğinin Eğitimi
Köylülerle İlişkiler
Askeri Çalışma
Ekonomik Sorunlar
Lenin’in Yaşamının Son Dönemi
Dış Ticaret Tekeli
Gosplan Meselesi
Lenin’in Milli Mesele Üzerine Mektupları
1923-1927 tartışması
Birkaç Sonuç
2. Troçki Parti Disiplinine Uymamakla Suçlanıyor: Birinci Konuşma – İkinci Konuşma
3. Muhalefet, Savaş Tehlikesi ve Savunma Sorunları
4. Troçki’nin Merkez Komitesi’nden Çıkartılması
5. İyi Niyetli Bir Muarıza Cevap

Devrimden on yıl sonra parti ve devrim tarihinin çarpıtılması karşısında Troçki tahrifatlara karşı çıkıyor ve devrimin temel meselelerine belgelerle yeniden dönüyor.

Bu kitabın birinci bölümü, Ekim devriminin X. yıldönümü sırasında Parti ve Devrim Tarihi Enstİtüsü’ne yazdığım bir mektuptur. Kitabın ikinci bölümü, 1927 Haziran ve Ekim aylarında, yani Muhalefet ve Stalin hizbi arasındaki en şiddetli İdeolojik mücadele döneminde, partinin en yüksek organları önünde yaptığım dört konuşmadan oluşuyor. Son yıllara ait belgelerden birçoğu arasından bu dört konuşmanın stenogramlannı seçtİysem, özet bir biçimde, mücadeledeki görüşlerin yeterince tam bir açıklamasını verdikleri ve bana göre kronolojik devamlılıklarının okura, bizzat mücadelenin dramatik dinamizmine yakınlaşmayı sağladığı içindir.

Herşeye rağmen az çok kaçınılmaz olan yinelemelerden kurtulmak için, metinde konuşmalardan önemli kesintiler yaptım. İlk kez bu baskıda yayınlanan gerekli tüm açıklamaları doğrudan konuşmalara giriş notları şeklinde veriyorum. SSCB’de bunlar henüz yasaklanmış yazılar olmaya devam ediyorlar. Kitabın sonuna, Önemli konumdaki bir hasımın uyarı mektubuna cevaben 1928’de Alma-Ata sürgünündeyken yazdığım küçük bir yergiyi ekliyorum.

Bu kitap, tümüyle yeni olan bir geçmişi kapsıyor ve amacı da onu tamamen şimdiye bağlamak. Sorunun içinde bulunduğu süreç henüz tamamlanmadıkça, sorun çözüme kavuşturulmuş değildir. Bu kitap cari tarihe, yani siyasete adanmıştır. Geçmişi sadece geleceğe dolaysız bir giriş olarak görür.