İkinci Baskı Mayıs 1992, 96 sayfa
Türkçeye Çeviren Aynur İlyasoğlu

İÇİNDEKİLER
Giriş: Che’nin Teorik Katkısı
1. Che’nin Felsefesi
2. Che’nin İktisadi Düşüncesi
3. Devrimci Savaş
4. Günümüzde Guevarizm
Ek: Che’nin Okudukları