Türkçeye Çeviren Kolektif
Şubat 2007, 106 sayfa

İÇİNDEKİLER
Önsöz: Altı Gün Savaşı’ndan Otuz Üç Gün Savaşına
1. Başlangıcından 12 Temmuz 2006’ya Kadar Lübnan
2. Başlangıcından 12 Temmuz 2006’ya Kadar Hizbullah
3. Otuz Üç Gün Savaşı ve Lübnan’daki Sonuçları
4. “İkinci Lübnan Savaşı” ve Washington’un “Küresel Savaş”ına Katılımı Arasında İsrail
Sonuç: ABD’nin Emperyal Tasarımlarının Batan Gemisi