Türkçeye Çeviren Ayşe Tekin
Ekim 2001, 352 sayfa

İÇİNDEKİLER
Önsöz: Yahudi Prizması ve Marksist Prizma/Pierre Vidal-Naquet
Giriş,
1. Marks ve Engels
2. Orta ve Doğu Avrupa’da Yahudi Marksist Aydınlar
3. Alman ve Avusturya’lı Marksistler
4. Yiddişlik mi, Siyonizm mi?
5. Rus ve Polonyali Marksistler
6. Yahudiler ve Rus Devrimi (1917-37)
7. Gramsci ve Yahudi Sorunu
8. Walter Benjamin’in Mesihçi Materyalizmi
9. Weimar’dan Auschwitz’e
10. Halk Sınıfı Teorisi: Abraham Leon. Sonuç.
Sonsöz: Frankfurt Okulu’ndan, Ernest Mandel’e Marksizmin Auschwitz Karşısındaki Soruları ve Çıkmazları