Türkçeye Çeviren Erhan Bener, Yiğit Bener, Aslı Aydın
Ekim 2000, 164 Sayfa

İÇİNDEKİLER
Sözümona Marksist Sanat Teorileri
Marksist Bir Estetiğe Doğru
Komünizm ve Gerçeküstücülük
“1984”, Karşı-Ütopyalar, Ütopyalar ve Marksizm
Asrın Sanat Bilançosu: Bir Deneme
Troçki ve Kültür